is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KREMLIN. (Zie nevenstaande plaat).

Moskou is op beide oevers van de Moskwa in meer of min concentrisch liggende wijken rondom liet Kremlin gebouwd, de burcht, de acropolis van Moskou. Voor den Rus is het Kremlin eene heilige plaats: daar eerst krijgt de macht van den tsaar hare priesterlijke wijding; de klokken van den Iwan-Weliki verkondigen het den volke, als een nieuwe tsaar den troon zijner vaderen heeft bestegen. „Boven Moskou", /egt een Russisch spreekwoord, „gaat alleen het Kremlin, en boven dit gaat slechts de hemel." Het Kremlin ligt op een heuvel; het is eene geheele wijk, bestaande uit een groot aantal kerken, kloosters, paleizen en andere gebouwen, alle te zanten omgeven door een 20 meter lioogen, met tinnen voorzienen muur van ongeveer 2 KM. lengte. Vijf poorten geven toegang en van afstand tot afstand verheffen zich torens. De voor Rusland zoo kenmerkende \ereeniging van tsarendom en kerk komt nergens zoo voelbaar aan den dag als hier, waar talrijke kerken het keizerlijke paleis omgeven. Boven alle gebouwen uit steekt de meer dan 80 meter hooge Iwan-Weliki-toreu met zijn gouden koepel, die gesierd is met een kruis, dat op de halve maan is geplant. Op nevenstaande plaat, die slechts een gedeelte van liet Kremlin te zien geeft, zijn zoowel liet groote paleis als dt Iwan-Weliki-toren en de getinde muur met zijne torens zeer duidelijk te onderscheiden. Het plaatje tegenover pag. 175 geeft een gezicht O] een langs de Moskwa gelegen deel van de stad, waarbij links op dei achtergrond het Kremlin is te zien.