is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld te bevorderen. Bij Twer wordt de Wolga bevaarbaar. Twer zoowel als Rybinsk staan door water- en spoorwegen in gemeenschap met Petersburg. Bij Niezjnii-Nowgoroi (i oo ooo i.), met zijne drukbezochte missen, valt de Oka m du hoofdstroom. In het Okagebied ligt O rel (70000 ..) me veel handel in koren, hennep en vee en met linnenweverijen Verde. Kaloega, in het centrale Russische industriegebied, dat sind» het midden der ïge eeuw van de hier gelegen kolenbeddingen profiteert: leder- en linnenwaren; Toela (110000 1.) met eene oroote rijksgeweerfabriek en verder vele metaalfabr.eken^ Voor een land als Rusland, dat voorheen weinig met West-Europa verkeerde, kon moeilijk eene stad worden gevonden beter voor hoofdstad geschikt dan Moskou (1 mill. 1.), dat in het midden des lands is gelegen en naar alle zijden omgeven door de belangrijkste producten. Moskou heeft grootendeels het cc Russisch voorkomen van een groot dorp, waarvan de kern wordt gevormd door het Kremlin (= de burcht); het is eene belangrijke industriestad en middelpunt van een uitge^tre ■ industriegebied; in de oogen der Oud-russ.sche part.j is he nog altijd de hoofdstad, tevens, met zijne vele kerken tn kloosters, de hoofdstad der oudgeloovigen. Pawlowo aan i«. Oka is de zetel van eene belangrijke ijzerindustrie. Waai de Wolga van hoofdrichting verandert, ligt Kazan (130000 1.), met aanzienlijken handel en lederindustrie. Aan de Kama ligt Perm. Hierlangs loopt de spoorweg, die de Inei ie\aai i< c rivier ter eener zijde met de mijnstad Jekaterinenburg, 1 anderer zijde met het Dwinagebied bij Weliki Oestjoeg verbindt Van Samara (90000 i.) uit (over Slatoust, waar vele blanke wapens worden gemaakt) begint de Siberische spoorw eg. Saratow (130000 i.) is de grootste stad aan de beneden-W taiga. Beneden deze stad neemt de handel op de rivier in belangrijkheid af, zoodat Astrakan (110000 i.), de mondmgstad dar1 ook beneden het aantal inwoners van Saratow blijft. Aan de Oera de stad O ren burg, de rivierhaven voor den^stepperKKcaan.

Noord-Rusland heeft slechts ééne belangrijke handelsstad n.1. Archangel aan den Dwinamond, tegenwoordig met het Russische spoorwegnet verbonden; uitvoer van haver. ^ bos, Leerb. L. en V., 4e druk.