is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ka ii kas ie behoort tot Aziatisch Rusland; we zuiien u echter hier bespreken, omdat het op de atlassen gewoonlijk als hij Europa behoorende wordt geteekend. Aan den noordvoe van den Kaukasus ligt Wladikawkas, eene vesting die het

oog moest houden op de .net .„oeite onderworpen roctoRh . c

Kaukasus-stammen. Langs den Darjalpas leidt een weg naar

riflis (iboooo i.), grootendeels door Armeniërs bewoond, tent belangrijke handelsstad. In de nabijheid van Bakoe ("oooo i. wordt /eer veel petroleum gewonnen. l»oti aan de Zwarte zet heeft spooweggemeenschap met Tifhs en Bakoe. Sjematha

ligt in een aardbevingsgebied.

' Het keizerrijk Rusland is eene absolute monarchie; de tsaar

is het hoofd der (Grieksche) staatskerk.

rv Tllin FIIDOPA

D. ZUID-EUROPA.

/\/ufo-ui £ «-7 ic I kt* fSnanie:

S ,(,. Spanje en rorxuga.. v-^ . ;

,c ( Nederl. lnw.: 3V> X Ntuen. ronuga, .

1 » . . . •••« i ... /.n.löiimnpptirni'

lnw.: als Nederl.) Het westeiijue oei tuit-

lnw.: ais I^ICUCII./ « ■ » j

schiereilanden is het scherpst van Europa's romp afgesloten tn » ..v .1. I M„t hppft eene Middellandsche-zeezijde

liot aus vri "cisuictivi. .

en een oceanischen kant. Het land is het meest open voor 't verkeer naar het W., naar de oceaanzijde Het is groot.?ndeeIs hoogland, ten deele hoogvlakte met een vastlandsklnnaat, slechts de westkust heeft eenig laagland, waar de zeewinden meer invloed oP het klimaat hebben. De rivieren zijn wel lang, maar, ten «evolge van vroeger genoemde eigenschappen, minder voor het verkeer geschikt. Nu is het schiereiland staatkundig zoo verdeeld dat Spanje de Middellandsche-zeezijde, het hoogtbinnenland en de noordkust bezit, die van het bmneniand door een hoog gebergte wordt gescheiden. In t NW. behoort de toegankelijke riaskust en in t ZW. de lage kust van Andalusië waarop de bruikbare Guadalquivir uitmondt, aan Spanje. Voor t overige behoort de oceaanzijde, met den benedenloop van

Duero en Taag, aan Portugal.

Beschouwen wij in de eerste plaatst het Centrale hoogland