is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet zijne randgebergten. Het Centrale hoogland staat enkel langs bergpassen, enge rivierdalen en onherbergzame param er a's, d. z. hoogvlakten niet steile wanden, met de kuststreken in gemeenschap. Het is een eentonig land, waarvan de horizon wordt gevormd door de steile, kale, zaagvormige kammen (Siërra's) der randgebergten. Over t geheel is het land met weinige uitzonderingen, als de Tierra de Canipos ten N'. van Valladolid, onvruchtbaar. De kudden merino's, die op de hoogvlakten rondzwerven, trekken in den winter naar de dalen van Estreniadura. Het Centrale hoogland bestaat uit twee terrassen: de hoogvlakte van Oud-Castilië en Leo 11 (gemidd. Soo M.) en die van Nieuw-Castilië (650 M.) De eerste vindt hare afstrooming door den in Spanje bijna geheel onbevaarbaren Duero, die op de grenzen van Spanje en Portugal nog stroomversnellingen vormt; de tweede door den Taag (= kloof) en den üuadjana. De Taag is in Spanje ook al onbevaarbaar; zijn water wordt tot bevloeiing der aangelegen landerijen gebruikt. De Guadiana wordt beneden zijn laatsten waterval, d. i. eerst bij Mertola, bevaarbaar.

I )e beide hoogvlakten worden gescheiden door eene reeks van gebergten, die men bij ons gewoonlijk als Castiliaanscli Scheidingsgebergte samenvat. Naar het W. zet het zich in Portugal als Serra da Est rel la voort.

De noordrand wordt gevormd door het Cantabrisch gebergte, welks noordhelling met bosschen is bedekt. De genieenschap van de Biskaaische kust niet het achterland ten /.. van t gebergte is door eenige spoorwegen (van uit Bilbao, Santander, Gijon Oviedo) veel gemakkelijker geworden. In 't NW. des schiereilands vertakt zich het minder hooge bergland van Galicië, op welks westkust ria's insnijden en welks water grootendeels door de Minho wordt afgevoerd, voor welker mond eene zandbank ligt.

Bij Reinosa hangt het Iberische randgebergte, dat den oostrand van het Centrale hoogland vormt, samen met het Cantabrisch bergland. Door dien oostrand loopen langs insnijdingen de verkeersweg van Oud-Castilië (Burgos Miranda Vitoria) niet Erankrijk en die van Nieuw-Castilië met het

12'