is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TAAG BIJ TOLEDO. (Zie nevenstaande plaat).

De laag (Sp. Tajo, Port. Tejo; spr. lacho en Techo) snijdt langs een meest kloofvormig dal door de hoogvlakte en bezit in dienst van het verkeer bijna uitsluitend negatieve eigenschappen. Van Toledo af, waar zijn dal begint in te snijden in de oude gesteenten, tot Abrantes, waar de tertiaire bocht van Lissabon begint, stroomt de Taag bijna onafgebroken door een nauw, bochtig dal, dat niet alleen om de stroomversnellingen en den geringen watervoorraad in den zomer als verkeersweg te water niet te gebruiken is, maar bovendien moeilijk is over te trekken,-dus in alle opzichten meer hinderpaal dan hulpmiddel voor het verkeer is. Toledo ligt hoog boven den rivierspiegel op een aan drie zijden omstroomd schiereiland van graniet. Toch was liet niet uitsluitend de veilige ligging, die deze stad ten goede kwam maar ook de omstandigheid, dat de wegen van Oud-Gastilië over de Siërra de Guadarrama voerende naar Andalusië, hier, vóór dat de rivier haar eng dal binnentreedt, haar overschrijden, alsook, dat de omstreken , althans aan de noordzijde, vruchtbaar zijn en wijn, olie en koren leveren. Toledo was reeds vroeg van belang; haar aanzien nam toe in den tijd der Romeinen en in dien der Gothen, toen zij zelfs de hoofdstad van Spanje werd. In de Moorsche periode was Toledo ook hoofdstad van een deel des lands en in den tijd van het Christelijk Spanje was het nog eens de hoofdstad, waar Kari i V nog zijn hof had. In de 14e eeuw, het tijdperk van den hoogsten bloei, had Toledo, naar men zegt, wel 200000 inwoners. Sinds Philips II zijn zetel naar Madrid verplaatste , en toen Spanjes aanzien begon te dalen, ging loledo achteruit. Iegenwoordig beloopt haar aantal inwoners ongeveer 25 000. Van de oude industrieën in zijden en wollen stoffen is ternauwernood iets overgebleven; eetie door het Rijk gestichte wapensmederij houdt nog de nagedachtenis van de oude klingen van Toledo in eere. De bijzonder interessante stad kan door den toerist het best al wandelende worden doorkruist; een wagen toch zou op menige plaats lastig zijn vanwege de enge, steile en bochtige straten. Muren omgeven de stad, waarin zich op het hoogste punt de burcht, Alcazar, vet heft (links op de plaat zichtbaar). I alrijke kerken, waaronder voormalige moskeeën, poorten en particuliere huizen zijn inzonderheid voor den bouwkundige en oudheidkenner zeer interessant. Overal echtei spreekt de stad den bezoeker van achteruitgang en armoede. De plaat geeft slechts een klein deel van de stad te zien ; de bedoeling er mede is in de eerste plaats te illustreeren het eigenaardige karakter van de Spaansche hoogvlakte-rivieren.