is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Santiago. In Asturië de hoofdstad Oviedo en de haven Ciijon. De Baskisehe provinciën zijn rijk aan ijzererts, dat uit Bilbao (70000 i.) wordt uitgevoerd. San Sebastiaan is

eene grensvesting.

Eene geheel andere natuur heeft de omgeving van Yalenua (200000 i.), eene geheel Zuideuropeesche stad met zijdespinnerijen en -weverijen, sigarenfabrieken en uitvoer van zuidvruchten. Alicantes handel is toegenomen sedert de spoorwegverbinding niet Madrid. De huerta van Murcia (100000 i.) kweekt zuidvruchten en wint zijde. Carthagena (80000 i.) is eene oorlogshaven en voert lood en wijn uit.

Ten Z. van het nu beschouwde gebied vertoont de kaart ons de üuadalquivir- of Andalusische vlakte met het bergland van Andalusië. Het hoogste gedeelte van het laatste is de Siërra Nevada, een hooggebergte met toppen van 11111113000 M.; de Mulahacen is zelfs 3480 M. Tusschen dit gebergte en de kustketens ligt het district der Alpujarras, de hoofdzetel van de Mooren in hun' strijd tegen de Christenen, eene vindplaats van lood. De üuadalquivir (= groote rivier), die door den Genil water van de S. Nevada ontvangt, heeft van alle rivieren des schiereilands den langsten benedenloop en een aanzienlijken .watervoorraad. Kleine zeeschepen kunnen tot Sevilla komen |)e toestand der rivier zou aanzienlijk kunnen worden verbeterd. In den zomer is de Andalusische vlakte dor en doodsch; alleen in voor- en najaar vertoont zij hare zoo hooggeprezen schoonheid. Bij meer vlijt en inspanning zou de bodem veel meer kunnen opbrengen dan nu het geval is; als bewijs kan dienen het bloeitijdperk van Andalusië onder de Mooren. Almeria voert lood en druiven uit, Malaga (1250001.) wijn en zuidvruchten. Oibraltar is eene Engelsche rotsvesting. Cadiz (70000 i.) heett de belangrijkheid, die het bezat in den tijd toen er S|iaansche zilvervloten uit Amerika landden, niet behouden. In den omtrek van Jerez (60000 i.) wordt wijn (sherry) verbouwd. Sevilla (145000 i.) heeft twee tijdperken van bloei gekend: één als zetel der sultans, één na de ontdekking van Amerika. Tegenwoordig voert liet zuidvruchten en mais uit en heeft het eene allerbelangrijkste sigarenfabricage.