is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Romeinen nog aan zee; het is eene gevallen grootheid, evenals Fe r ra ra. Binnenwaarts ligt de kleine oude republiek San Marino, het eenige overgeblevene van de kleine Itnli-

aansche staatjes.

De Apennijnen doorsnijden het schiereiland in een boog, die eerst dicht langs de Ligurische kust loopt, weldra het land doorsnijdt, om de oostkust te naderen en zich in het midden des lands te verbreeden tot het woeste holenrijke bergland der Abruzzen en eindelijk in het schiereiland Calabrië weder langs de westkust te loopen. Zoo wordt het schiereiland in een westelijk en een oostelijk deel gescheiden. In het westelijk deel vertoonen zich Vele lagere gebergten en tusschengelegen vlakten; naar deze zijde stroomen ook de grootste rivieren: Arno, Tiber, Volturno. Naar de oostkust snellen alleen bergbeken. De westkust vertoont den eigenaardigen vorm van elkander opvolgende bogen en is rijk aan golven en havens. Dat is als 't ware de gelaatzijde van 't schiereiland. De oostkant is de rugzijde, waar tegenover de weinig beteekenende kusten van Dalniatië en Albanië liggen. De westzijde van t schiereiland is het terrein van de rijke historie dezer landen. Het zuiden (GrootGriekenland!) lag open voor de oud-Grieksche beschaving.

Ligurië is een arm land, maar de natuur is er schoon en de naar het noorden door den boog der bergen beschutte Riviera is als wintel-herstellingsoord zeer gezocht. Hier ligt Genua (240000 i.), eens de hoofdstad der trotsche republiek, die haren naam van de Zwarte zee tot Spanjes kusten geducht maakte, maar die toch tegen Venetië, dat langs den Brennerpas geheel Middel-Europa als achterland had, op den duur niet was opgewassen. Deze eeuw bracht echter herstel van krachten, vooral 1111 door den Gothardtunnel juist Genua de stad is geworden onder alle steden aan de Middellandsche zee, die van de overzijde der Alpen (langs den pas van Giovi) het snelst is te bereiken. Twee molo's beschermen de haven. Tegenwoordig heeft zij onder alle ltaliaansche steden den druksten handel; daarbij komt eene levendige industrie in zijden stoffen, olijfolie, papier, metalen, l.a Spezia is eene belangrijke haven voor de ltaliaansche marine.