is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Ti her heeft veel slik in zee gedragen, zoodat de haven Ostia verland is. Waar deze rivier rustig stroomt en zeeschepen in de oudheid de rivier op konden komen, ontstond op heuvels, die het water door uitwassching van het terrein had geschapen, in veilige ligging, de stad Rome, midden in het „historische" gedeelte van 't schiereiland. Van hier uit beheerschte zij den omtrek, het schiereiland, ja eindelijk werden van uit dit centrum de landen om de Middellandche zee onderworpen. Rome (510000 i.) is nog altijd het meest grootsch door zijn verleden, dat in talrijke bouwwerken en ruïnen tot den bezoeker spreekt. Als zetel van den koning van 't hereenigd Italië (op het Quirinaal) en van den paus (op het Vatikaan), als hoofdstad des rijks, is het opnieuw tot bloei gekomen. Op de oostkust drijft Ancona een niet onbelangrijken handel.

De Apennijnen van Zuid-Italiê vormen geen samenhangend bergland meer, maar afzonderlijke gebergten. De Monte Gargano doet naar het O. een schiereilandje in de Adriatische zee uitsteken. Apulië is een gebied voor veeteelt. Calabrië is een woest, hoog bergland, door roovers tot op den jongsten tijd onveilig gemaakt. Ten W. van de Apennijnen en van de Campagna Félice, in de Phlegreesche velden, ligt een terrein van levendige vulkanische werkzaamheid. Ten ZO. van Napels verheft zich de Vesuvius (1280 M.). Alle Zuiditaliaansche steden worden in de schaduw gesteld door Napels (540000 i.) aan zijne schoone golf, de grootste stad des lands, die,' als handels- en industriestad zeer aanzienlijk, toch, wat hare handelsbeweging betreft, moet onderdoen voor Genua. Op de golf van Napels met hare schoone eilanden Ischia, Procida en Capri, volgt die van Salerno. Op de oostkust zijn Bari (60000 i.) en Brindisi (Engelsche overlandmail!) de belangrijkste handelssteden. In Calabrië, tegenover Sicilië, het tegen de bergen op gebouwde Reggio.

Siciliës noordkust is bergachtig. Te midden van heerlijke tuinen, parken als 't ware van wijnstokken, oranjeappels en citroenen, verheft zich de reusachtige Et na (3310 M.). De hoofdstad Palermo (290000 i.) en Messina (150000), aan de straat van dien naam, zijn de belangrijkste handels-