is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rusland en Klein-Azië, het kruispunt van de wegen langs de kusten der Zwarte en die der Egeesche zee, terwijl de overlandweg door Klein-Azië zich langs het Maritzadal, over Sofia naar het Morawadal en Belgrado en verder door Hongarije naar Middel-Europa voortzet. Tot dusver was Konstantinopel meer eene Aziatische dan eene Europeesche stad en daaraan dankt zij haar eigenaardig karakter met hare moskeeën, hare bazaars en hare minarets. Inwendig ziet menige wijk der stad er onzindelijk uit.

Het beneden-Maritzabekken is, in tegenstelling met het bovenbekken, dat vruchtbaar is, ten deele een weinig vruchtbaar steppegebied. Adrianopel (80000 i.) ligt, als het middelpunt voor den Thracischen handel, omgeven door wijngaarden, cypressen en populieren, te midden van eene voor 't overige eentonige vlakte. De Turken houden veel van boomen en dragen niet, als de Slavische bewoners van 't schiereiland, de schuld, dat in dezen hoek van Europa de bosschen voor een groot deel zijn uitgeroeid. Aan de straat der Dardanellen (de Dardanellen zijn kasteelen) ligt de levendige handelsstad Gallipoli. Snel vooruitgegaan is Turkijes tweede stad Saloniki (100000 i.), die koren, katoen, wol, zijde, tabak en huiden uitvoert en katoen- en tapijtfabrieken, zijdespinnerijen en leerlooierijen bezit. De spoorwegverbinding zou deze stad een belangrijk tusschenstation kunnen doen worden voor Europas handel op de Levant en langs het Sueskanaal, wanneer de spoorwegtarieven lager waren en de exploitatie der Turksche spoorwegen in betere handen was.

Ten W. van Sar-dagh (Sjarj en Pindus verheft zich het bergland van Albanië. De eenige vlakte van eenigen omvang, welke hier wordt gevonden, is die van Scutari, waardoor de Drin stroomt. Ten W. van den bergknoop van Metsovon ligt het 480 M. hoog gelegen bekken van Joannina, waarin een meer zonder zichtbare afstrooming.

Turkije is nog een landbouw- en veeteeltstaat, waar de nijverheid, buiten de groote steden, nog meest kleinindustrie is. De binnenlandsche handel ondervindt in erge mate het gebrek aan goede wegen en aan veiligheid en is meest in handen

13*