is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Grieken en Armeniërs; de buitenlandsche handel wordt meest door Grieken gedreven. In naam is Turkije sinds 1876 een constitutioneele staat; inderdaad is het eene absolute monarchie.

Boelgarije is eene constutioneele monarchie onder Boelgarije. suzereiniteit van Turkije. Het omvat nu ook Oost-

Roemelië, dat ten Z. van den Balkan ligt en hoofdzakelijk uit het boven-Maritzabekken bestaat. Aan den zuidvoet van den Balkan, in de rozentuinen van Kazanlik, de wijngaarden en walnotenbosschen, is de lucht zacht en duurt de zomer lang; de noordhelling heeft eene ruwere weersgesteldheid. Onder de passen over 't gebergte is wel de meest bekende de Sipkapas (Sjipka) (1330 M.). Slechts ééne rivier stroomt dwars door den Balkan, n.1. de lsker, waaraan Sofia ligt in eene vlakte, die ten Z. door den kolossalen bergklomp van den Vitosa (Vitosja:(2290 M.) wordt begrensd. Sofia is de hoofdstad van Boelgarije. In het vruchtbare boven-Maritzabekken ligt Phi 11 ippopel, in welks omgeving wijn, olie, rijst en katoen worden gekweekt Aan den Donau eenige voormalige vestigen, waarvan Silistra de oostelijke.

Het koninkrijk Roemenië omvat Walachije, MolRoemenië. ,-javjëf de moerassige Donau-delta en het steppeland der Dobruza (Dobroedsja). De Beneden-Donauvlakte is vruchtbaar en verbouwt veel koren. Uitvoerhavens zijn Galati (Galat,) (60000 i.) en Braïla. De Soelina is de eenige der drie Donaumonden, die goed bevaarbaar is. Hoofdstad des lands is Bucuresct (i?oekare<t) (280ooo i.), dat steeds een meer Westtrsch voorkomen verkrijgt. De bevolking van Jasi (80000 i.) bestaat

voor bijna de helft uit Israelieten.

Het koninkrijk Servië bezit langs zijne noordgrens Servië. jn den Donau en jn het midden in bet Morawadal

belangrijke verkeerswegen. Het land was vroeger zeer rijk aan wouden, die nu meest zijn uitgeroeid, door de bewoners zoowel als door hunne geiten en varkens. De hoofdstad Belgrado (60000 i.) ligt op eene rots aan den Donau. Nis vNiesji is het splitsingspunt van den spoorweg: naar Konstantinopel en naar Saloniki.