is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het woeste bergland Montenegro was de toeMontenegro. van ve|e Serviërs, toen hun land

door de Turken was veroverd. Veeteelt is er de eenige bezigheid van belang. Cetinje is de hoofdplaats van het vorstendommetje.

E. AZIË.

§ iq. Bodemgesteldheid. (Vgl. §§ 50, 5' en 32 i<-' l.kr.). Dwars door Azië heen strekt zich een kolossaal hoogland uit, van Klein-Azië's westkusten tot de grenzen van Mantsjoerije en Zuid-China's riaskusten. Onder den 70^ graad W.L. v. Gr. vertoont dit hoogland eene insnoering, waar de Hindoe-Koe of Hindoe-Koesj zich verheft en de Amoe en de Indus het hoogland verlaten om door de laagvlakten van Turkestan en Voor-Indië te stroomen. Van oudsher, van den tijd der oude Ariërs tot den huidigen dag, nu de beide wereldrijken der Russen en der Britten elkaar hier naderen, is hier de eenige plaats, waar de Noord- en de Zuidaziatische volken met elkander in aanraking komen. De Hindoe-Koesj (met zijne passen, 0. a. den Bamian pas), brengt al zoo den samenhang tot stand tusschen het Voor- en het Achteraziatische hoogland.

Op de randen van deze hooglanden verheffen zich hooge bergketenen, meest in de richting der paralellen. Daar is de kolossale Himalaja, een gebergte zoo lang als van Cadiz naar Hamburg, met passen tusschen 5- en 6000 en toppen van zelfs 8 a 9000 M. Natuurlijk vertoont zich dit gebergte slechts van de zuidzijde, van uit de Gangesvlakte, in zijne volle reusachtige hoogte. De Gaurisankar of M. Everest, de hoogste top der Aarde, is 8800, de Dapsang 8600 M. (in de veel kortere maar gemiddeld hoogere Karakoroem-keten) de Kantsjintsjinga 8500, de Dhawalagiri 8200 M. De passen van deze gebergten liggen dikwijls hooger dan de toppen van andere hooggebergten. Zoo ligt de Karakoroempas, waarover de gemeenschapsweg tusschen het noordoostelijk Indus- en het zuidwestelijk Tarimgebied leidt, op eene hoogte van 5650 M.