is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin het A ral meer (48 M.) ligt. Dit wordt door liet lage, dorre Oest-Oert-plateau van de beneden den oceaanspiegel gelegen Kaspische zee ( 26 M.) gescheiden.

Ten O. van het Chingan-gebergte ligt Mantsjoerije, dat in 't binnenland grootendeels laagland is en aan vier zijden door gebergten wordt omgeven. De noordgrens vormt het Stanovoi gebergte, dat zich NO.waarts voortzet en met zijne uiterste uitloopers het Tsjoektsjen-schiereiland bereikt, liet schieieiland Kamtsjatka wordt grootendeels door een zelfstandig gebergte ingenomen, dat rijk aan vulkanen is: de Kloetsjew 4800 M. 't Schiereiland Korea heeft eene geslotene, hooge oost- en eene meer opene, lagere westzijde.

Het Tibetaansche hoogland zendt naar het ZO. verscheiden hooge ketenen uit, naar de Chineesche provincie Yun-nan en naar Achter-lndië. Langs woeste dalen, die zich naar de zeezijde verbreeden, stroomen verscheidene rivieren tusschen de lange ketenen van Achter-lndië door naar het Z. en ZO., o.a. de^Kambodsja of Me-khong. Ook de Jang-tse-kiang stroomt eerst in dezelfde richting, maar baant zich vervolgens een' weg door dwarsdalen naar het O. Het Eigenlijke China wordt ingenomen door het lagere Chineesche bergland, waarin de rivieren zich dalen hebben uitgeslepen. Men onderscheidt een Zuid- en een Noordchineesch bergland. Het laatste is, in 't Hoang-ho-gebied, niet löss (= Limburgsche klei) bedekt, waarvan een deel door de rivieren strooniaf is gevoerd, dat de vruchtbare Chineesche laagvlakte heeft doen ontstaan. Het lössslib geeft aan de Hoang-ho (= gele rivier) en aan de Gele zee hare eigenaardige kleur.

De zuidvoet van den Himalaja rust op de Voorindische laagvlakte, ten Z. waarvan zich het hoogland van Dekan verheft (West- en Oost-Chats langs de kusten).

Het Vooraziatische hoogland bereikt in zijne door randgebergten ingesloten vlakten opverrena niet de hoogte van het Achteraziatische; ook blijven de randgebergten in hoogte ver bij die van Achter-Azië achter. Het bestaat uit drie hoofddeelen. Vooreerst het hoogland van Iran, dat, door randgebergten (o. a. Soliman- of Soeleiman-gebergte, geb. van Koer-