is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij tot de weinigen behooren, die in de laaglanden der heete zone zwaren lichamelijken arbeid kunnen verrichten, zijn ze, hoewel meestal allesbehalve gezien, daar dikwijls onmisbaar. Ook als handelaars treden zij dikwijls in mededinging met de Blanken. Thee en zijde zijn de voornaamste uitvoerartikelen. Sinds ruim een twintigtal havens, evenwel onder beperkende bepalingen, is opengesteld voor het verkeer met Europeanen en Amerikanen, is de uitvoer over land, langs den Siberischen handelsweg, afgenomen. Nu ook voor China de tijd der spoorwegen is aangebroken, zal de Westersche invloed sneller moeten doordringen in dit land.

Het eigenlijke China is rijk aan steden. Aan de grens van Mongolië en bij een pas in het Chingan-gebergte ligt de handelsstad Kalgan (200000 i.), waarover de karavaanweg van Pe-king naar Oerga en Kiachta gaat. In het Wei-hodal ligt de oude hoofd- en handelsstad Hsi-ngan (1 mill. i.). De hoofdstad Pe-king (500000 i.?), de zetel des keizers, ligt in 't N. Pe-king bestaat uit eene Mantsjoe- en eene Chineezen-stad. Sedert 1644, toen de Mantsjoes China veroverden en de Chineezen noodzaakten, ten teeken van onderwerping, even als zij, het haar in den vorm van een' staart te dragen, is de Keizer een Mantsjoe. Het Keizerskanaal,. waarlangs .0. a. de schatting jn natuurproducten naar Pe-king werd vervoerd, is vervaljen, sedert de vaart op de zee minder door zeeroovers onveilig wordt geniaakf, en nog slechts bij gedeelten voor het binnenlandsch verkeer in gebruik. De handel van Tién-tsin (700000 i.) gaat sterk vooruit. Port Arthur en Ta-lien-wan zijn bezet door Rusland, Wei-hai-wei door Engeland en Kiau-tsjeoe door Duitschland. In Sjang-hai (620000 i.), bij de Jang-tse-kiang-monding, zijn de meeste Europeanen gevestigd. Sjang-hai en Hang-tsjeoe (700000 i.) zijn de eerste uitvoerhavens voor thee. Han-keoe (850 000 i.) aan den Jang-tse-kiang ligt in de rijkste theedistricten. Nan-king (j50000 i.) is de stad van wetenschap en nijverheid, maar achteruitgegaan. Foe-tsjeoe (650000 i.) en Amoy verschepen koelies en voeren de verderfelijke opium in. Kanton (800 000 i.) is nog altijd eene belangrijke industrie- en handelsstad, die evenwel de mededinging van het groote handels-