is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

centrum Victoria (igoooo i.) op het Engelsche eiland Hong-kong ondervindt. Voor de rijke bodemproducten van Yunnan (edele cn andere metalen en gesteenten) zal de Si-kiang zeker steeds meer een afvoerweg worden.

Door Mongolië loopt over Oerga en Maimatsjin de reeds vermelde karavaanweg van Noord-China naar Siberië en Rusland. In Moekden (250000 i.), de hoofdstad van Mantsjoerije, worden de Chineesche keizers begraven. Op het schiereiland Liau-toeng ligt de oorlogshaven Port-Arthur (Russisch), die met Wei-hai-Wei (Engelsch) den toegang tot de golf van Pe-tsji-li en tot Pe-king bewaakt. 11 i of Koeldsja is eene belangrijke handelsstad in Dzjoengarije. Het hooggelegen Lhasa in Tibet is de zetel van den Dalaï-Lama, het hoofd der Boedliisten. In Oost-Turkestan de handelssteden Jarkand en Kasjgar in streken, die door het bevloeiingswater uit den Tarim voor landbouw geschikt zijn gemaakt.

Korea is een onafhankelijke staat, die eerst in den laatsten tijd voor het verkeer met het buitenland meer geopend is. Hoofdstad is Seoel (ïgoooo i.); de voornaamste voor het verkeer geopende haven is Tsji-moel-po.

§ 24. Japan is een eilandenrijk (Hondo of Honsioe, Yesso, Sjikokoe, Kioesjioe en vele kleine eilanden), ï1/,-; maal zoo groot, maar iets minder dicht bevolkt dan het Britsche rijk. Het over 't geheel bergachtige en vulkanische land (de rustende vulkaan Foedsji, 3750 M., op het eiland Hondo, is door afbeeldingen op lakwerken algemeen bekend) is zeer goed bebouwd. Rijst, thee, katoen, zijde, nu ook steenkolen, zijn wel de hoofdproducten. Naast de handwerksnijverheid, die reeds lang zich bezighield met het weven van zijden en katoenen stoffen, het verlakken en het vervaardigen van papier en kunstig koperwerk, heeft zich reeds fabrieksindustrie ontwikkeld. Spoorwegen zijn er, sinds men aan de buitenlanders meer toeliet, ja ze zelfs overhaalde, om er zich te vestigen, reeds verscheiden aangelegd en het postwezen is er goed ingericht. Japan heeft zijne beschaving van China gekregen, maar het is, met Westersche hulp en met zijn eigen uitmuntenden aanleg, zijn' leermeester ver voorbij gestreefd. Sedert den laatsten oorlog met