is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

China vooral is Japan tot zekere hoogte getreden in de rij der Westersche mogendheden. Op Yesso de haven Hakodate. Op Hondo de hoofdstad Tokio (1.4 mill. i.); Yokohama (ïqoooo i.), de voornaamste stad voor 't verkeer met het buitenland: Ozaka (820000 i.), de groote havenstad van het industrieele Kioto (350000 i.), welke laatstgenoemde stad de zetel der Japansche geleerdheid en van eene levendige lak- en metaalnijverheid is. Ook Kobe (215000 i.) is eene belangrijke handelsstad. Op Kioesjioe ligt Nagazaki, waarbij vroeger als een onmiddellijk bij de kust gelegen eilandje het den Nederlanders welbekende Decima of Desjima. Het eiland Formoza en de Pescadores of Visscherseilanden in straat Foe-kian behooren sedert den vrede van Sjimonoseki (1895) aan Japan.

§ 25. Perzië is nog bijna uitsluitend een gebied van zwervende veeteelt, landbouw (koren, ooft, tabak), karavaanhandel en handwerksnijverheid, (tapijten, zijde, rozenwater). De godsdiensthaat der Sjiïetische Perzen tegen de hen omringende Soenietische Mohammedanen heeft dikwijls aanleiding gegeven tot vijandelijkheden. De despotische macht van den sjah bepaalt zich bijna uitsluitend tot de bewoners der steden en dorpen. De hellingen en de zoom langs de gebergten doen aan landbouw, de grassteppen zijn de verblijfplaatsen der nomaden. Tebris (180000 i.) en bovendien Resjt en eenige andere plaatsen aan de Kaspische zee drijven handel met Rusland; Boesjir en Mohammerah aan de Perzische golf zijn de voornaamste zeesteden, waar Engeland een groot deel van den handel in handen heeft. Aan straat Ormoes de haven Ben der Abbas. Hoofdstad is Teheran (250000 i.), het kruispunt van vele karavaanwegen. De oude hoofdstad Isfahan (80000 i.), was vroeger veel aanzienlijker. Mesjhed is eene Sjiïetische bedevaartplaats. Bekend zijn de rozentuinen van Sjiras.

Afghanistan dankt zijne beteekenis aan de ligging tusschen het Russische en het Britsche gebied en het bezit van de passen over den Hindoe Koesj. De ligging van bouwland en de woonplaatsen der nomaden zijn hier en in Beloetsjistan aan dezelfde voorwaarden verbonden als in Perzië. De steden Kaboel en Herat, aan de rivieren Kaboel en Heri Roed