is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welker dalen toegang geven tot Pendsjaab en Turkestan, hebben van belegeringen veel te lijden gehad; Kandahar, in het gebied van den Hilmend, steekt bij deze twee voordeelig af. Beloetsjistan staat nu, met het ZO.deel van Afghanistan, meer of minder rechtstreeks onder Engelsch beheer.

§ 2Ö. Aziatisch Turkije bestaat uit Klein-Azië, Turksch Armenië en Koerdistan, Mesopotamië, El Haza, Syrië, Hedsjas en Jemen, 't ls grootendeels een gebied, waar de beschaving in de oudheid zich bijzonder had ontwikkeld. Nadat de Turken hier meester werden en de Indische waren niet meer den landweg volgden, zijn deze landen achteruitgegaan. Evenwel ligt voor de toekomst de kortste landweg (maar dan spoorweg!) nog altijd door Klein-Azië en Mesopotamië. (Plan: Bagdadspoorweg, naar El-Koeweit!) Tegenwoordig is de handel uitsluitend karavaanhandel, behalve in enkele deelen van Klein-Azië en Syrië, waar reeds, van Skoetari, Smyrna en Jaffa uit, spoorwegen het land binnendringen. Langs de kusten wonende Grieken en naar de steden getrokken Armeniërs hebben in Klein-Azië den handel meest in handen.

Klein-Azië is eene 800 a 1000 M. hooge hoogvlakte, omgeven door randgebergten, behalve op de westzijde, waar we dus ook de belangrijkste steden zullen aantreffen. Scutari of Uskudar is de Aziatische voorstad van Konstantinopel. Smyrna (200000 i.), de voornaamste plaats van de Levant, voert vijgen, rozijnen en tapijten uit. Broessa, de vroegere hoofdstad der Osmanen, ligt in schoone omgeving. Bij Kjoetahia liggen meerschuimgroeven. Het binnenland van Klein-Azië is grootendeels gras- of ook zoutsteppe, waar veeteelt (Angora-geit) en, in bevloeide streken, landbouw, de hoofdbezigheden zijn. I11 het Armenisch bergland ligt Erzeroem aan den karavaanweg van NW. Perzië naar de Pontische kuststad Trebizonde of Trapezunt. Aan den Tigris herinnert Mosoel, in de nabijheid van de ruïnen van Ninivé, aan het vroeger daar geweven mouseline. Bagdad (145000 i.) is na een tijdperk van verval weder eene stapelplaats geworden voor den handel tusschen Indië en de Levant. In de nabijheid, waar de Tigris en de Euphraat elkander voor den eersten keer naderen, liggen op