is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENARES. (Zie nevenstaande plaat).

Het optreden van Siddhartha, den stichter der Boeddhaleer, in v. C. is eene hoofdgebeurtenis in de geschiedenis van Oud-Indië. Uit de eenzaamheid van Gaya (in Behar) trok deze koningszoon naar Waranasi, waar hij begon te predikeij. Nu ligt Waranasi of Kasi in puinhoopen, maar op Benares, dat ten Westen daarvan ontstond op den linker Gangesoever, is de vereering, die de heilige stad van Boeddha genoot, overgedragen; ook de secten van het moderne Hindoeïsme zijn ten deele van Benares uitgegaan of namen deze stad gaarne als middelpunt van hun eeredienst aan. Vorsten richtten in en bij Benares tempels en reliquientorens op, die uitnoodigden tot het gebed, en langs de oevers van de rivier, waarin zich talrijke heilige bouwwerken weerspiegelen, zijn vele plekken die als badplaatsen (Ghats) voor de vrome Hindoes dienen. Jaarlijks bezoeken, volgens Emil Schlagintweit, 150000 tot 200000 pelgrims de stad, die niet minder dan 1454 Hindoe-tempels en 272 moskeeën telt. De plaat geeft een gezicht op een deel van de rij van tempels, die zich langs den Ganges verheffen. Daar, waar op den achtergrond zoo vele groote parasols zich vertoonen, waaronder kooplieden en bezoekers eene beschutting vinden, is het Manikaranika-Ghat, de beroemdste badplaats voor de geloovigen. Langs gene zijde van den op den voorgrond staanden tempel mondt de Vuurpoort uit, waar op het hellende vlak naar de rivierzijde de lijken, tusschen een paar bainboesstaken in gebonden, op een brandstapel worden gelegd om in het bijzijn van de treurende nabestaanden tot een hoopje asch te verteren. Op den achtergrond ziet men de spoorwegbrug over den Ganges, waarover de lijn naar 't NW. naar Jaunpoer en Faizabad loopt.

14*