is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soorten treft men er wel een zeer uiteenloopenden plantengroei aan, maar deze draagt toch overal een tropisch karakter. Op de 'moerassige kusten groeien mangroves, pandanen, palmen; verder binnenwaarts pisangs of bananen, bamboes (den inboorlingen van zeer uitgebreid nut bij het bouwen van hunne woning en het vervaardigen van huisraad), palmen (vooral de nuttige kokospalm, de suiker leverende arengpalm) De hellingen der hoogere deelen zijn met alang-alang en wild suikerriet ot glagah bedekt; de hoogere deelen dragen oerwouden en djatihostiën. Van de gekweekte gewassen zijn de belangrijkste rijst en mais, verder voor de Europeesche markt indigo, suikerriet en tabak. Deze tropische gordel heeft de dichtste bevolking

en de meeste verkeerswegen. , ,

Tusschen 650 en 1500 M. ligt de gematigde gordel met temperaturen van 24 190 en met grootere verschillen tusschen da"- en nachttemperatuur dan de vorige; er vallen bijna uitsluitend berghellingen en hoogvlakten in. De flora is er ongeveer dezelfde als in de hoogere deelen van den vongen gorde ; de verweerde vulkanische gesteenten verschaffen menigmaal een zeer geschikten bodem voor de teelt van koffie, thee, tabak, Europeesche groenten en vruchten. Veel kleiner nog dan de vorige gordel is de derde, van 1500 tot 2500 M., niet temperaturen van 19 tot 13°, de koele gordel, met casuannenbosschen, eiken, kastanjes en ahornen. Er worden nog Europeesche groenten, ook koffie en tabak en verder (op de zuidhellhng van den Tangkoebang Pralioe) kina verbouwd.

De vierde gordel, boven 3500 M., heeft temperaturen van n tot 8°' des nachts vriest het er soms. De boomgroei draagt er het karakter van dien der Alpenstreken tegen de boomgrens, gekweekte planten treft men er niet meer aan.

Op Java en verder op de Molukken en enkele deelen van Soematra en Celébes worden veel producten voor Sfi"ketabakf, de Europeesche markt geteeld. Suiker komt vooral kina, spece- uit de residentiën Soerabaja, Pekalongan, Pasoerijen, etc. roea„( Besoeki, Soerakarta en Djokjokarta; koffie uit Pasoeroean, dé Preanger regentschappen, de Padangsche Bovenlanden, de Minahasa van Menado, Palèmbang, liet