is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Salak (2200 M.) en Gedeh (3000 M.). Hier dichtbij ontspringt de Tji Liwong, de rivier van Batavia. Over een 1500 Mhoogen pas loopt Daendels' postweg, vroeger de hoofdverbinding van de Preanger regentschappen niet de noordkust, van Tji-andjoer naar Buitenzorg. Het laatstgenoemde, door de inlanders Bogor geheeten, is de zetel van den Gouverneur Generaal, met den Gouvernements Plantentuin. De tegenwoordige hoofdweg, ook de spoorweg, van de Preanger naar het N., gaat over Soekaboemi (waarbij theecultuur) en verder ten O. van den Salak naar Buitenzorg. De zuidkust van de Preanger, waarheen zich vele kleine bergstroomen spoeden, is steil en onherbergzaam. Zij is dan ook schraal bevolkt.

Midden-Java wordt door een ketengebergte doorsneden, ten N. van welks westelijkste deel zich de vulkaan rjerimei (ruim 3000 M.) verheft. In de hoofdketen steekt verder oostwaarts de hooge zeer werkzame vulkaan Slamat (34°° M.) uit, van waar de keten doorloopt, om het Diëngplateau te vormen, dat naar het O. wordt afgesloten door den Prahoe. In het Diëngplateau ligt eene kleine, slechts weinige vierkante meters groote kom, waarin een koolzuurbron, het beruchte Dood endal. Op het plateau ontspringt de Kali Serajoe, die door thee- en koffieplantages in Bagèlen loopt, vervolgens door Banjoemas en langs de hoofdstad dezer residentie, om door eene kustvlakte in de Schildpaddenbaai uit te stroomen. Langs den linker Serajoe-oever loopt een gebergte, waarmee nog eenigerniate de salanganen-rotsen van Karang Bolong op de zuidkust samenhangen. Laatstgenoemd gebergte hangt in het oosten samen met den regelmatig gevormden vulkaan Soembing (33°° M.). Deze en de Sindoro (3100 M.) begrenzen aan de west-, de Oengaran, de Merbaboe (3100 M.) en de Merapi (2800 M.) aan de oostzijde de schoone, vruchtbare vlakte van Kedoe (= laagte), den tuin van Java, een verweerd lavagebied, waaidoor langs Magelang (23200 i., 400 M. hoog) de Kali Progo stroomt. De vlakte van Kedoe is, met de vlakke deelen van Bagélen, het dichtst bevolkte deel van Java. lot - 1000 M. tegen de bergen op liggen de sawahs, en de verweerde vulkanische bodem heeft de koffieteelt er zich buitenge-