is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woon doen ontwikkelen. Ten Z. van den heuvel Fidar, den kop van den spijker, waarmee volgens de Javanen hun eiland aan de Aarde is vastgeklonken, liggen de ruïnen uit het Hindoetijdvak, de reusachtige op een' heuvel opgetrokken BoroBoedoer en de Mëndoet; meer zuidoostelijk, in de residentie Soerakarta: de Prambanan. Tusschen den Oengaran en den Merbaboe voert de postweg van Magelang naar de dalvlakte van Ambarawa, waarbij het fort Willem 1, en verder zuidoostelijk Salatiga, niet koffietuinen.

Het Oostjavaansche bergland bestaat uit kalksteen ketenen en alleenstaande vulkanen. Van den M era pi tot den Se mé roe loopt, langs de zuidkust, het Zuidelijke Kalksteengebergte of de Goenoeng Kidoel, met vele holen, tot 1000 M. hoogte en iets daarboven. Het westelijke deel, het Sewoe-gebcrgte, vormt aan zee de vogelnestklippen van Rongkob. Verder oostelijk ligt het koffieland van Patjitan, dat in de door branding lastige baai van Patjitan zijne poort van uitvoer heeft. Op het Sewoe-gebergte, dichtbij de zuidkust, ontspringt de Kali Bengawan, ook rivier van Solo geheeten. Langs den noordrand van het oostelijke deel van den Goenoeng Kidoel stroomt de Kali Brantas of de rivier van Kediri.

De Middelste Kalksteen keten wordt beneden Ngawi, waar zich de rivier van Madioen met de Solo-rivier vereenigt, doorbroken door de laatste. Zij eindigt bij Soerabaja en Grisee aan den Trechter. De hoogere deelen van dit gebergte, zoowel als van de Noordelijke Kalksteenketen, die van den Tanggoel-angin tot kaap Pangkah loopt, zijn met djatibosschen bedekt. De residentie Rembang met de gelijknamige hoofdplaats, is dan ook het rijkst aan bosschen van dit voortreffelijke hout. Beide gebergten zijn door een lageren rug verbonden, die de waterscheiding vormt tusschen de Tanggoelangin en de Solorivier. De laatste is van Ngawi af in den natten moeson bevaarbaar voor prauwen.

We zullen de vlakten, waaruit in Oost-Java zich de vulkanen verheffen, tegelijk met de gebergten beschouwen. Ten Q. van Merbaboe en Merapi, die het smallere Middel-Java naar het O. afsluiten, ligt de vlakte van Soerakarta, waardoor de Kali