is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerfahrickcn. Nog oostelijker liggen Probolinggo en Besoeki en het grootere Bondo-wöso. Aan de oostkust Banjoewangi, het eindpunt van den Javaanschen spoorweg.

Ons blijft nog het hoogland van Oost-Java ten O. van de vlakte van Kediri ter beschouwing over. Hier vinden we, van de westzijde te beginnen, een hoogland, waarop zich in t W. de vulkanen Kloet (1700 M.), Kawi (2860 M.) en Ardjoeno (ruim 3300 M.) verheffen. De schoone hooge vlakte van Malang verbindt de westhelft van dit hoogland met den oostrand daarvan waarop de vulkanen Tengger (2700 M.) en bemeroe (= godenberg; 3670 M.). De Tengger is een samengestelde vulkaan in welks ouden mantel nieuwe vulkanen zijn gevormd, o. a. de Bromo (2300 M.). De Seméroe is een zeer onrustige vulkaan. Op de vruchtbare hoogvlakte van Malang (450 wordt veel koffie en tabak verbouwd. In het Tenggergebergte wonen de heidensche Tenggereezen. Door een rug hangt dit gebergte samen met den 1600 M. hoogen, altijd matig werkenden vulkaan Lamongan; met dezen hangt samen het 3100 M. hooge Janggebergte, en Hiermede is weer verbonden he Idjen-hoogland, op welks rand zich de Raoeng (33° 1

en de Merapi verheffen.

We hebben 1111 nog de laaglanden van West- en Middel-Ja\a te beschrijven. In West-java strekt zich één laagland langs de geheele noordkust uit; in Middel-Java is zoowel de noord- als de zuidkust geheel van laagland vergezeld.

De laagvlakte van West-java, zich uitstrekkende dooi de residentiën Bantam, Batavia en Tji-rëbon, wordt door noordwaarts stroomende rivieren doorsneden, als de Tji-Liwong, de Tji Ta roem, de Tji Manoek. 't Is een naar het N. hellend vlak: dat langs de kust in zijne moerassen en shbbanken de duidelijke sporen van voortdurende aanslibbing draagt. De stad Bantam met hare verzande haven is eene gevallen grootheid; de residentszetel van Bantam is naar Serang verplaatst. Batavia (115000 i., waarvan 8500 Europeanen), door Koen in 1619 op de puinhoopen van het oude Jakatra gestic 1 , bestaat vooreerst uit een noordelijk oud gedeelte, dat dien in elkaar gebouwd en door grachten doorsneden is, met vele