is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 42. Celébes (5I/.J maal zoo groot als Nederland) bestaat uit weinig meer dan vier schiereilanden, waartusschen de Tomini-, de Toinaiki- en de Bone-golf binnendringen; op de westkust nog de Mandar-baai. Alle vier schiereilanden vinden hunne voortzetting in eilanden: het noordelijke in de Sangir-eilanden, die naar de Philippijnen wijzen, het tweede in de Banggaja- en de Soela-archipel, het derde in Kambaena, Moena en Boeton, het vierde in Saleier.

Het middelste gedeelte des eilands, waar het groote meer Poso wordt gevonden, is nog slechts onvolkomen bekend. Van uit een Centraal gebergte schijnen hier de gebergten der schiereilanden te ontspringen. In het NO. vindt men den vulkaan Klabat (ruim 2000 M.) dichtbij het schoone meer van Tondano. Ook de noordwaarts gelegen Sangir-eilanden zijn vulkanisch, zooals nog in 181)2 bij eene vreeselijke uitbarsting op Siau bleek. De Lompo-batang (3075 M.) in 't Z. is een oude vulkaan. In het ZO. schiereiland is het Fowoeti meer ontdekt. Groote rivieren heeft het eiland natuurlijk niet: de Sadang en de Tjenrana, welke laatste het water van het ondiepe meer Tempe afvoert.

De bosschen zijn minder dicht dan op de westelijke Soendaeilanden. Onder de hout-leverende boomen noemen we ebbenhout-, sandelhout- en djatiboonien. Gom, gëtah përtsja, kopra zijn verder uitvoerartikelen van nog al eenige beteekenis. Men kweekt katoen; het hoofdproduct is koffie in 't NO. Op de kusten wordt tripang gevischt; bekend zijn de Makasaarsche paarden.

De bevolking wordt op 1 ll-> millioen geschat. Zij behoort meest tot den Makasaarschen en den Boegineeschen stam; in 't N. en midden wonen Alfoeren. De Chi neezen wonen meest in 't Z., in de stad Makasar, op Oudnederlandsche wijze eng gebouwd, de zetel van den gouverneur van Celébes en onderhoorigheden, een levendig station voor den handel tusschen Ambon, Banda, Dobo ter eener en Batavia, Singapoer ter anderer zijde. De Makasarolie, van plantaardigen oorsprong, is een uitvoerartikel. In t Z. liggen verder de stadjes Bont ha in en Balang-Nipa en het groote, verspreid liggend