is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschat. Het tusschen beide randen ingesloten hoogland is weder een bekkenvortning gebied, waarin vele moerassen en

als Nederland, 1200 M.), het Tan ga 11 ji ka (870 M.). Het Victoria-, het Albert- en het Albert-Edwardmeer behooren, evenals het Tsana-meer, tot het Nijlgebied. Het ondiepe Bangweolomeer en het Moero-meer leveren water aan den Loeapoela, eene bronrivier van den Kongo. Het Tanganjika is een tijdlang zonder afstrooming geweest: nu voert de Loekoega er water uit naar den Kongo. Het hoogste deel van liet Oostafrikaansche hoogland, al heeft het dan ook niet de hoogste toppen, is het tafelland van Abessinië, waarin zich de rivieren diepe, kloofvormige dalen hebben uitgeslepen, tusschen welke «rroote en kleinere tafelbergen, „amba's", zijn blijven staan.

Op het Oostafrikaansche hoogland liggen alzoo de bronnen van Afrika's grootste rivieren, van Nijl en Kongo. De Nijl is na de Mississippi Missouri de langste rivier der Aarde.

Het Victoria-meer ontvangt water van verschillende rivieren; de waterrijkste, de Kagera of Alexandra-N.jl wordt als bronrivier van den Nijl beschouwd. Al dadelijk nadat de Nijl liet Victoria-meer heeft verlaten, vormt hij watervallen en stroomversnellingen. Spoedig stroomt hij door het noordeinde van het Albertmeer, dat het water van het Albert-Edwardmeer opneemt. De Nijl heet 1111 Bahr-el-Dzjebel en is ondiep en rijk aan banken, papyrus- en rietbosschen, zoodat de rivier zich dikwijls vertakt en soms verstopt raakt Weldra neemt, in een moerassig gebied, de Bahr-el-Dzjebel links den Bahr-el-Ghasal op, de vereeniging van vele stroomen, die van den hoogterug komen, welke hier de waterscheiding tegen het Kongogebied vormt. Van het O. komt de Sobat. Nu wendt de Nijl zich, troebel geworden door slik en plantenresten, Bahr-el-Abiad of Witte Nijl, noordwaarts, 0111 bij Khartoem den helderen Bahr-el-Azrek of Blauwen Nijl op te nemen, die van het Abessinische hoogland komt, uit het Tsanameer, en boven Berber den Atbara, die eveneens op het

r .L / 1/ rlmk *6

vvi» J-, o . ... ,

meren liggen: het Tsana-meer (1750 M.) in Abessime, het Albertmeer (670 M.), het Albert-Edwardmeer (Q7° M )het Oekerewe of Victoria-Njanza (2' , maal zoo groot

... ■ . t ::i.- /O-m \A \ Hot Virtnri.1-.

bos, Leerb. L. en V,, 4e druk.