is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gescheiden door de lagere streek, waarin het Tsaadmeer ligt. De Soedan is over 't geheel een heuvelland van 450 tol 570 M. hoogte; in Dar-Foer en tusschen Tsaadmeer en Niger krijgt het echter het karakter van bergland. Laatstbedoeld bergland is het brongebied van en wordt doorsneden door den waterrijken Binoewé, bijrivier van den Niger. Het Tsaadmeer is ondiep, van afwisselende grootte, omgeven door breede moerassige net-

boschstrooken. Het meer ontvangt water van den Sjari, dien men vroeger als de voortzetting van de Oeclle beschouwde. (De laatste is echter gebleken de bovenloop van de Oebangi te zijn, dus tot het Kongogebied te behooren.) Voorheen moet het meer langs eene nu uitgedroogde bedding, den Bahr-eÜhasal, zich hebben ontlast naar het lager gelegen land Bodéle. Ten W. van den Niger daalt de hooge rand van de kust van Opper-Guinea naar het N. en NW. (Timboektoe 240 M.), om in de Sahara in El Dzjoef nog meer in hoogte af te nemen. Naar de grootte is de Niger de derde rivier van Afrika; zijne waterhoeveelheid aan den mond is grooter dan die van den Nijl, maar veel geringer dan die van den Kongo. Hij heeft een gering verval. De plateau's van de Sahara dwingen den Niger (die in zijn' bovenloop Dzjoliba heet) bij Kabara (Timboektoe) een' boog te beschrijven; vandaar dat bij Kabara eenige stroomversnellingen voorkomen. Nieuwe stroomversnellingen volgen daar waar de rivier door de gebergten \an Sn oto breekt, zoodat zij slechts van Rabba af onafgebroken bevaarbaar is. De Binoewé is de grootste, tevens de meest bevaarbare, bijrivier. Het mondingsgebied is eene reusachtige, nog steeds aangroeiende, met mangrovebosschen begroeide delta. Van het westelijke hoogland van den Soedan naar het W. stroomen de Gambia en de Senegal, van welke de laatste \er in Senegambië op bevaarbaar is. De tusschen beide rivieren uitstekende kaap Verde is, evenals hier de gansche kust, slechts van schralen plantengroei voorzien en verdient den naam van Groene kaap alleen bijwijze van tegenstelling met de noordelijk-

gelegen kale Saharakusten.

De voorstelling, die men zich van de Sahara maakte, is dooide resultaten der ontdekkingsreizen van den lateren tijd heel

1 f\*