is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat gewijzigd. De Sahara is nl. geen vlak bekken zonder bergen, geen gebied, dat tot in de jongste perioden niet zeewater is bedekt geweest; evenmin is het overal eene zandwoestijn; want ook buiten de oasen vindt nten er een niet onbelangrijk terrein van steppen en weilanden (1/<! van 't geheele Sahara-gebied). De Sahara is bijna zoo groot als Europa. In 't algemeen is zij een hoogland van 200 600 M. Beneden of slechts weinig boven 200 iW. liggen alleen de westelijke streken van de kust tot het Ahaggar-plateau en ten N. daarvan tot de streek der sjots (in deze laagte ligt de oase Wargla), de lage El Dzjoef, alsmede eene strook ten Z. van Barka. Men onderscheidt in de Sahara twee hoofdvormen: El Erg of Areg, de grintwoestijn, en Hammada of de rotswoestijn. De eerste is door verbrokkeling uit de tweede ontstaan. Beide vormen vertoonen zandduinen, maar de eerste veel meer dan de laatste. I11 het midden der Sahara verheffen zich de berglanden van Ahaggar, Air of As ben en Ti best i, kale berglandschappen ter hoogte van de Duitsche middelgebergten. Het hoogst is het gedeeltelijk uit vulkanische gesteenten bestaande bergland van Tibesti, dat tot 2400 M. stijgt. Ten Z. van het bergland van Air ligt eerst een woest plateau en daarop volgen weilanden en onder 150 NB. een landschap met weligen plantengroei. Langs den meridiaan van Tripolis, d. i. ongeveer de karavaanweg Moerzoek Koeka, wordt de Sahara in twee helften verdeeld, van welke de westhelft vele wadi's bezit en daardoor op menige plaats grasgroei, zelfs alleenstaande boonien heeft, terwijl de oosthelft grootendeels waterloos is. Het Libysche kalksteenplateau is sterk verweerd en met scherpkantige steenblokken bezaaid. Hier ligt het oasengebied van Koefra. Ten Z. van Barka ligt eene oasenrij in eene smalle strook beneden den zeespiegel, 0. a. de oase Siwah. Barka is een plateau, bij het oude Cyrene 700 M. hoog. Ten W. van den Nijl ligt eveneens eene oasenrij: Farafra, Dachel, Chargeh. Het woestijnplateau heeft een steilen rand naar de zijde van het Nijldal.

We zullen nu den Nijl verder volgen in zijn' loop van Berber af, boven welke plaats hij reeds tegen de bovenste der zes rotsversperringen worstelt, waarvan de laatste bij Assoean, het