is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS "X dlT ££*£ veroverd. Hij den *«£

van de Vaalrivier, waar reeds sedtrt i»37 enKe»

j,,, wel hadden de trekker, ach ^°™faoo|. de

Vaalrivier willen vestigen, maar deze - ■

Engelschen in bezit genomen. Aan gene zijde van de Vaur

'lX de

(schapen, runderen, struisvogels);het m^e

* run "land- en ZLZ Sn reed, goede diamanten. Uok ae idiiu c .i,, spoorweg-

opbrengsten. Uitgevoerd worden, vooral sedert de spc, „

Ü^MteISnÏfv.V:,S.pee8che nrogendheden.

Rhodèsia, d. i. he,