is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grens en bij de eerste (laatste) stroomversnellingen. Aan ue wosikust Kosseir. Het in 186q geopende Sueskanaal, aan welks uiteinden Sues en Port Said liggen, is nu de hoofdweg voor het stoombootverkeer tusschen Europa en Indië en Oost-Azië. Ten W. van den Nijl, in de Libysche woestijn, ligt eene rij oasen: Cargeh, Dachel, Farafrah en verder naar het W. in eene laagte Siwah (Jupiter Animon).

Tripolis, niet Barka en de oasengroep Fessan, behooren aan Turkije. De stad Tripolis is het eindstation van den karavaanweg op Koeka.

Sedert 1885 is koning Leopold II van België souverein van den Kongostaat, waar Njangwé in het O. het Kongostaatcentrum ^ yan waar ujt de Arabieren hun schadelijken invloed doen gevoelen, en Banana aan de Kongomonding de belangrijkste gemeenschapshaven is met Europa. Van de factorijen te Banana is de Nederlandsche verreweg de belangrijkste. Uitgevoerd worden vooral caoutchouc en ivoor, verder palmnoten, palmolie. De invoer omvat hoofdzakelijk katoenen en wollen stoffen, glaswaren, koperdraad, wapens en brandewijn. Door een' spoorweg worden de laatste stroomversnellingen van den kolossalen Kongo vermeden. De zeeschepen kunnen de rivier opkomen tot Matadi, waar de spoorweg begint, die naar Leopoldville aan Stanleypool loopt. Van hier tot de Stanleyvallen bevaren stoombooten den stroom. De gouverneur-generaal zetelt te Boma. in 1894 verpachtte koning Leopold 11 het westelijke deel van de vroegere Egyptische Aequatoriale provincie voor den duur van zijn leven aan Engeland.

H. AMERIKA.

§ 52. Het laagland en de rivieren van N.-Ainerika.

Door Amerika, zoowel in Noord- als in Zuid-, strekt zich van het N. naar het Z. een laagland uit. Aan weerszijden van het laagland verheffen zich hooglanden. In N.-Amerika bestaat het laagland uit twee deelen: de Poolvlakte en de Mississippivlakte, welke door eene lage hoogvlakte van 300 5oo M. hoogte van elkaar worden gescheiden. I11 dit plateau, waartoe