is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook Labrador grootendeels behoort, liggen /eer vele kleine nieren, alsook de groote Canadeesche nieren.

De I'ooivlakte, in liet N. toendragebied, omgeeft de Hudsonsbaai in een grooten boog. Het koude klimaat maakt de streek slechts voor een klein deel voor landbouw geschikt. Hier, evenals elders in de Amerikaansche laagvlakten, zijn de waterscheidingen dikwijls zeer onvolkomen, zoodat bifurcatie dikwijls voorkomt. Waar zich in de rivierbeddingen rotsen bevinden, wordt, vooral bij vele kleinere stroomen, stroomversnelling veroorzaakt; hier en waar bevaarbare deelen van verschillende rivieren elkander tot op korten afstand naderen, zijn zoogenaamde portages of draagplaatsen, waar de booten uit het water moeten worden genomen. De Mackenzie voert het water van verscheidene meren (Gr.-Beren-, Gr.-Slaven-, Athabasca-meer) naar de Noordelijke IJszee. Minder groote rivieren stroomen naar de Hudsonsbaai.

Het water der groote Canadeesche meren (Bovenmeer 21/2 maal Nederland, t8o M. boven den zeespiegel; Michigan-, Huron-, Erie- en Ontario-meer) wordt door den St.-Laurensstroom naar de St. Laurensbaai gevoerd. De gezamenlijke oppervlakte van deze meren is 71 maal die van Nederland. Tusschen Erie- en Ontariomeer de reusachtige Niagaraval. Deze, bijna 50 M. hoog, wordt door het Geiten-eiland in twee deelen gescheiden: de westelijke, de zoogenaamde Horse-shoefall (Paardehoefval, naar zijn vorm) is 574 M., de Amerikaansche val is 326 M. breed. In elke seconde storten hier ongeveer 11 000 M'! water naar beneden.

De zuidhelft van de Noordamerikaansche vlakte wordt gevormd door de Mississippi-vlakte. De Mississippi komt te voorschijn uit het kleine Itascameer (450 M.) en wordt reeds boven St. Paul bevaarbaar voor stoombooten. Bij St. Louis neemt zij den grooten Missouri op, die, uit het aan natuurschoon zoo rijke Yellowstone- (nationale) park een deel van zijn water ontvangt en daarna grootendeels door grasrijke prairiën stroomt. De bovenloop van den Missouri en die van den Arkansas en de Roode rivier (welke laatste van het kale zandsteenplateau der Llano Estacado komt) stroomt door