is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cannons, cl. z. zeer smalle, spleetvormige dalen, die door het water zijn uitgewasschen en welker wanden soms eenige honderden meter bijkans loodrecht oprijzen. Van 't C) komen de Illinois en de waterrijke Ohio: de eerste is door een kanaal met Chicago verbonden; de laatste komt van de Alleghanies en stroomt door eene kolen- en metaalrijke streek. Na zijne vereeniging met den Missouri stroomt de Mississippi meest tusschen vlakke oevers; slechts op enkele plaatsen komen terrassen (blnffs) tot aan den linkeroever. De westhelft der Mississippi-vlakte, nl. de hellende hoogvlakten ten O. van het Rotsgebergte, was oorspronkelijk een prairiëngebied, niet lang gras bedekt, de weideplaats van groote kudden bisons, die nu evenwel op enkele honderdtallen na zijn uitgeroeid. De reusachtige delta, oorspronkelijk moerassig en ongezond, en steeds verder in zee opslibbende, is nu gedeeltelijk bedijkt en tot vruchtbaai bouwland gemaakt. De grootste watermassa stroomt uit langs den Zuidwestpass. De Missouri Mississippi is de langste rivier der Aarde: 6750 KM. Naar het O. hangt de Mississippi-vlakte 0111 den zuidvoet der Alleghanies heen samen met de vruchtbare kustvlakte, die, smaller wordende naar 't N., zich langs den oostvoet der Alleghanies uitstrekt. Deze laatste vlakte, met hare lagunekust, zet zich naar het Z. voort in het moerassige schiereiland Florida. De grootendeels moerassige kuststreek langs de golf van Mejico is niet gezond.

§ 53. Het hoogland van N.-Amerika. Het westelijke hoogland van N.-Amerika strekt zich uit van het noordwesten in Alaska tot de smalle insnoering tusschen de golf van Tehuantepec en de Campêchebaai. Op den oostrand van dit kolossale hoogland verheft zich het Rotsgebergte met zeer hooge passen. De eerste Pacific-spoorweg is over den Evanspas gelegd (2570 M.). De hoogste top is de Mount Murchison (4800 M.), niet ver van den Mount Hooker. Ten W. van het Rotsgebergte strekken zich noordelijk tot 48° NB. groote hoogvlakten uit, grootendeels steppen, in 't Z., bij den benedenloop van den Colorado, zelfs woestijnen. Dit gebied wordt liet Groote bekken (Great Basin) genoemd. Hier loopt het water samen in ondiepe zoutwaternieren, waarvan het Gioote BOS, Lcerb. L. en V., 4e druk. '7