is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 54- Het Hoogland van Middel-Amerika. De Cordi11 éras van Middel-Amerika liggen tusschen de landengte van Tehuantépec (200 M.) en die van Panama (100 M.). Zij zijn het hoogst aan de kust van den Grooten oceaan, waar enkele toppen toi bij 4000 M. stijgen; de gemiddelde kamhoogte is 2000 M. Het bergland is rijk aan vulkanen en het land is herhaaldelijk door aardbevingen geteisterd. Eene laagte, eene dwarsspleet, waarlangs ten deele nog werkende vulkanen zich verheffen, snijdt van de Fonseca baai naar het ZO. Hierin liggen het Managua- (47 M. hoog) en het Nicaragua meer (34 M.), met afstrooming langs den Sanjuan. Hier, waar de waterscheiding tusschen de oceanen zeer laag is, is men begonnen met het Nicaragua-kanaal. De werkzaamheden aan dit, zoowel als aan het Panama-kanaal zijn echter herhaaldelijk gestaakt. Langs de oostzijde is de kuststreek moerassig: de Mosq u i to-k u st.

§ 55. De oostelijke hooglanden van N.-Amerika. Dit zijn vooreerst het onherbergzame lage rotsplateau van Labrador en ten tweede het Alleghany gebergte. Dit kolen- en ijzerrijke gebergte, dat tot slechts 2000 M. stijgt (in den Black Döme of Mt Michell), heeft vele evenwijdige ketenen met daartusschen gelegen lengtedalen. Verscheiden rivieren banen zich een' weg door dwarsdalen naar de oostkust. Ten N. van New-York worden de Alleghanies afgebroken door een spleetvormig dal, waar de Hudso 11 door stroomt, die door kanalen met het Erie- en liet Ontario-meer en den St. Laurens in verbinding staat. Hoogste punt van dit dal 150 M. Ten O. van het Hudsondal loopen de Green Mounts (waarnaar de staat Vermout is genoemd) in eene richting, evenwijdig aan dit dal.

De kustvlakte wordt doorstroomd door rivieren, die dikwijls wijde mondingen hebben: de reeds genoemde Hudson, die in de Adirondacks ontspringt, vormt de prachtige haven van New-York; de Delaware stroomt uit in de Delawarebaai, waardoor zeeschepen tot Philadelphia kunnen komen. De Susquehanna en te Potomac monden in de Chesapeakebaai.

§. 56. Het westelijke hoogland van Z.-Amerika bestaat

17*