is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Romaanschen oorsprong. Naast dit heerschende clement staat echter een betrekkelijk groot aantal Indianen, Negers en Kleurlingen. De Blanken heeten hier Creolen. In de zuidhelft der V. St., in Middel- en Zuid-Amerika zijn later, als werklieden in de mijnen en als plantage-arbeiders (koelies), binnengekomen de Chineezen.

Van het geheele getal bewoners van Amerika (144 mill.) zijn 550/0 Blanken, io"/o Indianen, i4"/0 Kleurlingen van blanke en Indiaansche ouders, 2i°/0 Negers en Mulatten. Verder zijn er vele koelies uit China en Britscht-lndië.

§61. De Poolgewesten. Groenland is in't binnenland eene ijs- en sneeuwwoestijn; gletschers dalen langs de fjorden af tot in zee, waar zij afbreken. De afgebroken stukken (ijsbergen) worden door de koude zeestroomen naar het Z. gevoerd. Van de geheele oppervlakte (2.17 mill KM-) is slechts ruim S8000 KM-' niet met ijs bedekt, en in deze streken woont slechts 1 mensch per KM'^. De inboorlingen (Eskimo's) leven van vischvangst, robben- en walrussenjacht en wonen dus langs de kusten. Denemarken bezit de kusten, waar visschersstations (Upernivik, Gothaab) liggen. De zoogenaamde Noordwestelijke doorvaart is voor de scheepvaart van geen belang. De Poolarchipel heeft geene andere directe practische waarde dan als gebied voor de walvischvangst en den robbenslag.

§ 62. Britsch N.-Amerika omvat de noordhelft van het westelijke hoogland met een deel wan de fjordenkust, (met uitzondering van Alaska), de groote Poolvlakte, die langs den Mackenzie naar de IJszee en langs verscheiden kleine rivieren naar de Hudsonsbaai afstroomt, en het onvruchtbare, koude hoogland van Labrador; verder eilanden in en vóór de St.-Laurensbaai gelegen. Het vastland is het gebied van Canada (Dominion of Canada). Dit is een belangrijk land voorden uitvoer van hout, koren, vee, kaas, vleesch, pelzen, visch, goud en petroleum. Toronto (200 000 i.) aan het Ontariomeer, Montreal 267000 i.) en Quebec zijn er de grootste steden. Het belangrijkst is Montreal, de eerste handelsstad van Canada: verkeer met de noordoostelijke industriestreken der Vereenigde Staten langs het Hudsondal, zoowel als uit- en invoerstad van