is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is tevens eene belangrijke fabriekstad voor katoen ijzer suiker en petroleum; Lowell heeft katoenfabr. New-York (in 1800 nog slechts 60500; nu 1.5 niill.; met Brooklyn, Jersey City, Newark e. a. aangelegen steden en voorsteden Greater New-York", zelfs 34 mi\\. '•), is na Londen de belangrijkste handelsstad der Aarde, met eene uitmuntende haven industrie en vele wetenschappelijke inrichtingen, het vereen gingspunt van vele verkeerswegen, de stad waar de mees e landverhuizers aankomen. Als Nieuw-Amsterdam was het oor spronkelijk eene Nederlandsche volkplanting. Buffalo (350000 i.) aan het Eriemeer en aan een kanaal naar de Hudsonr.vier Philadelphia (1.3 mill. i.) is de tweede fabriekstad dei V St. (na New-York), de eerste haven voor den uitvoer van petroleum; inrichtingen voor wetenschap en weldadigheid^ ittsburg (320000 i.) eene ijzerfabriekstad aan de Ohio, ligt te midden van kolen-, ijzer- en petroleumstreken.

De plantagestaten liggen voor een goed deel aan den Atlantischen oceaan en de golf van Mejico. Zij e en ie nadeel van eene dikwijls moerassige lagunekust te bezitten ln het bondsdistrict Columbia ligt de bondsstad Washington (280000 i.) met het Kapitool, waar het Congres vergadert, en het Witte huis, de woning van den President. Baltimore (510000 i.) heeft drukken handel in tabak, koren, meel en oesters- in 1729 stond hier nog maar één blokhuis; in 1775 had B' nog <*een 6000 inw. Charleston voert katoen en rijst uit New-Orleans (280000 i.), bij 't begin der M.ss.ssippidelta in eene ongezonde streek gelegen, is de voornaamste zuidelijke uit- en invoerhaven van het Mississippi-gebied vooral voorzoover het verkeer met West-lndië, Middel- en Zuid-Amenka plaats heeft; voor het verkeer met Europa liggen, ook, wat het Mississippi-gebied betreft, de havens van Nieuw-Engeland, die in spoorweggemeenschap met het achterland staan, veel gunstiger Aan den Ohio Louisville (200000 i,), eene hoogstbelangrijke tabaksmarkt. Dichtbij de vereeniging van Mississ.ppi en Missouri ligt St. Louis (570000 1.), oorspronkeijk slechts een station voor de pelshandelaars, nu de voornaamste handelsen fabrieksstad van het Mississippi-gebied, middelpunt voor het