is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsch, met vele lndiaansche woorden en wat Italiaansch) of Engelsch. De Negers spreken alleen Papiamentsch. De gouverneur van het gouvernement Cura^ao, dat onze Westindische eilanden omvat, zetelt te Willemstad. Curaqao heett door den Kon. W. I. Maildienst directe verbinding met het Moederland en door Engelsche en Fransche stoombooten met het overige Europa. De voltooiing van het Panama-kanaal zou van belang zijn voor het transito-verkeer van Curaqao. - De Bahama-ei landen (koraaleilanden) zijn Britsch.

§ 67. De westelijke staten van Zuid-Amerika behooren tot het gebied der Andes. De rijkdom aan edele metalen trok hier alweer de Spanjaarden aan. Wel zijn niet alle mijnen uitgeput, maar de opbrengst aan edele metalen is sterk afgenomen en, vooral in Chili, dat in de Spaansche periode niet het meest te beteekenen had, hebben andere artikelen de overhand gekregen. Onder de bevolking zijn het grootste getal Mestiezen. Alle staten zijn republieken, die veel hebben geleden en nog lijden aan woelingen.

Columbia is eene republiek, die naast metalen vooral koffie en tabak uitvoert. Vóórdat in Californië en Australië goud werd ontdekt, was Columbia langen tijd het eerste goudland der Aarde. Hoofdstad is Bogota, op de oostelijkste der drie Andesketenen. Cartagena en Sabanilla zijn de voornaamste havens.

Ecuadór, zoo geheeten naar de ligging onder den aequator, voert veel cacao uit. De hoofdstad Quito ligt 2900 M. hoog. Havenstad is Guayaquil. De G alapagos-eilanden zijn onbewoond.

Perüs opbrengst aan zilver en goud is zeer afgenomen. Van belang zijn de guano-lagen, welker opbrengst evenwel afneemt; verder uitvoer van koper, suiker, kina. Hier groeit ook de cocastruik (cocaïne!). Peru bezit den hoogsten spoorweg der Aarde (hoogste punt = de hoogte van den Mont Blanc), maar eene verbinding naar het O. met het Amazonas gebied ontbreekt. Hoofdstad is Lima (110000 i.) met de haven Callao. Verdere havens zijn Mollendo en Arica. De oude residentie der Inca's, Cuzco, ligt op de hoogvlakte. Bij Cerro de Pasco liggen de beroemde zilvermijnen.