Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bolovia is nu geheel van de zee afgesloten. De zilvermijnen van Potosi waren eens de rijkste der Aarde. La Paz op de hoogvlakte is de belangrijkste plaats, tevens de hoofdstad.

Chili is een zeer lang, smal kustland, dat van iq° ZB. tot op Vuurland zich uitstrekt over eene lengte als van de Noordkaap tot Kandia. Dit groot breedteverschil doet er zeer uiteenloopende voortbrengselen groeien, zoowel tropische als die der gematigde zone. Verreweg het eerste uitvoerartikel is salpeter (uit de Atacama-woestijn); verder koper. Negers zijn er weinig. Santiago (320000 i.), de grootste stad van westelijk ZuidAmerika, is de hoofdstad; Valparaiso (140000 i.) is eene der belangrijkste handelshavens aan den Grooten oceaan: uitvoer van tarwe, vee, huiden, koper. Verder in 't N. de havens Iquique en Antofagasta, in 't Z. de nieuwe handels- en oorlogshaven Talcahuano.

§ 68. De oostelijke landen van Zuid-Amerika. Hier is in de tropische streken deplantagebouw (koffie, tabak, suiker, cacao, katoen), in de gematigde zone landbouw en veeteelt de hoofdbezigheid. I11 de eerste zone vormen Negers en Mulatten, in de tweede Mestiezen het hoofddeel der bevolking.

Venezuela bestaat uit eene meer of minder breede kuststrook, het Kustgebergte, de Llano's en de Orinoco-delta en het bergland van het binnenland. Tabak (Varinas), koffie en cacao (La Guaira) zijn de hoofdproducten. Caracas is de hoofdstad. Puerto Cabello is door een' spoorweg met Valencia verbonden.

Guyana bestaat uit eene lage, ten deele moerassige, met mangrove's begroeide kuststreek, een heuvelland en een grootendeels onbekend boschrijk bergland, dat in het Z. van Nederlandsch Guyana den naam van Tumac-Humac gebergte draagt. Langs het zoo gevormde hellend vlak loopen rivieren naar het N.: de Oyapock, de Maroni of Marowijne, de Commewijne, de Suriname, de Saramacca, de Coppename, de Nickerie, de Corantijn, de Berbice, de Essequibo. De sterke langs de kust gaande westelijke zeestroom schuift de rivierslib in die richting voort, zoodat banken voor den mond worden gevormd, ten Z. van welke rivieren, voorzoover ze

Sluiten