is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brazilië is eene bondsrepubliek met groote natuurlijke lijkdomnien. Zij bestaat uit liet Braziliaansche tafelland en de gioote Amazonas-vlakte. Het tafelland is over t geheel vruchtbaar, zoodat dan ook langs de zeezijde de bosschen steeds meer plaats maken voor plantages. Op de Campos, de grasvlakten der binnenlanden tusschen de wouden der bergen in, wordt veel vee gehouden. Het land bezit groote natuurlijke rijkdommen: koffie (1/2 van alle koffie der Aarde), suiker, katoen, tabak, verfhout, vee, huiden, caoutchouc, goud, diamanten. Maar deze schatten en de uitmuntend bevaarbare rivieren van het Amazonasgebied worden nog slechts in geringe mate ontgonnen en gebruikt door de schrale bevolking. Brazilië is nl. zoo groot als Europa, verminderd met de drie zuidelijke schiereilanden, maar het heeft eene bevolking als nog geen driemaal die van Nederland. Alleen de kuststreken zijn nog slechts eenigermate dicht bevolkt. Rio de Janeiro (520000 i.) ligt aan eene heerlijke baai in de nabijheid van de vruchtbaarste streken, 't is de eerste handelsstad van Z.-Amerika; uitvoer van koffie. In de streken van Per nam bu co (110000 i.) hadden de Nederlanders zich in den tijd van Johan Maurits gevestigd; uitvoer van verfhout, tabak, katoen, suiker. Bahia.of San Salvador aan de Allerheiligenbaai (170000 i.) is de tweede stad des lands met uitvoer van tabak. Santos is de haven voor de koffierijke streken van Sao Paulo. Para heeft handel.

Paraguay ligt in het binnenland. Het is een vruchtbaar land, dat veel maté (eene thee van een tot de familie der hulsten behoorenden boom) verbouwt. Hoofdstad is Asuncion. Het land heeft veel geleden door verwoestende oorlogen.

Uruguay is een veeteelt-land. Hoofdstad is Montevideo (175000 i.), dat wol, huiden, leder, vleesch, vleeschextract en koren uitvoert. Fray Bentos heeft bekende vleeschextractfabrieken.

Argentina is eveneens een land voorveeteelt, daarbij echter ook voor landbouw. In de Pampa's zwerven groote kudden runderen en schapen rond. Koren, wol, huiden, leder, vleeschextract, vet zijn de hoofduitvoerartikelen. Naar liet aantal schapen is Argentina het tweede land der Aarde (na Australië). Hoofdstad