is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

continenten gemeen: minder gunstige, weinig diep ingesneden kusten: in 't N. de Carpentaria-golf en het schiereiland York, dat door de /eer ondiepe Torresstraat van Nieiiw-Guinea is gescheiden, iu 't Z. de vlakke Australische golf met de Spencergolf en de golf van St. Vincent. Langs de NO. kust ligt het Groote Barrière rif, die met zijne smalle passages vroeger, toen men het niet voldoende kende, zeer gevaarlijk voor de scheepvaart was, in de Koraalzee. Nadere kennismaking met de kusten van Australië heeft ook op andere plaatsen zeer goede havens voor het nieuwere verkeer doen ontdekken.

Het bodemrelief is voor een groot deel ongunstig te noemen. Het binnenland is meest vlakland van ongeveer 300 M. hoogte, met vele niet hooge ketenen, zoogenaamde „ranges", en kleine berggroepen. De randen zijn iets hooger, vooral in het ZO., waar zich hoogvlakten met bergketenen verheffen, als de Australische Alpen met den Mount Koscittzko (2200 M.), de Blauwe bergen, de Liverpoolbergen, de bergen van Nieuw-Engeland. Nergens reiken deze bergen tot in het gebied der eeuwige sneeuw, zoodat de rivieren alle uitsluitend door bronnen en door den directen neerslag worden gevoed. Eindelijk zijn het klimaat en de hoofdzakelijk daarvan afhankelijke rivieren voor een groot deel des lands al zeer ongelukkig. Het massieve binnenland wordt des zomers, dus in onzen winter, sterk verwarmd; des winters koelt het evenwel sterk af, zoodat het grootste deel van Australië een droog vastlandklimaat bezit met sterk uit elkaar loopende uitersten in temperatuur. Regenbuien komen daar zelden voor. De zuidwesthoek heeft een klimaat, dat veel overeenkomst vertoont met het klimaat van Zuid-Europa. De zuidoostelijke en oostelijke rand van Australië heeft meer matige temperatuursverschillen en vrij gelijkmatige regens. De streken om de Carpentaria golf tot ongeveer 170 ZB. hebben een moesonklimaat: een regenrijk en een regenarm halfjaar, het eerste met noordwesten- (Oct Apr.), het tweede met zuidoosten-winden (Apr. Oct.). De temperaturen loopen in dit tropische deel van Australië niet veel uit elkaar. Het binnenland is droog en de rivieren zijn meest kreken, die water bevatten, wanneer er eens regen valt, en dan menigmaal woest