is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COLLINS-STRAAT IN MELBOURNE.

Melbourne ligt aan de Yarra, een riviertje, dat door kleine schepen bevaren wordt, op eenigen afstand van de reusachtige Port Phillip, tot waar zich de aangenaam gelegen voorsteden uitstrekken. De ruim gebouwde stad met hare lange, rechte, brcede straten, met hare reusachtige openbare gebouwen en particuliere huizen, als haren nog niet voltooiden St.-Pauls cathedraal en haar eveneens nog niet geheel gereed zijnd parlementsgebouw, haar gouvernementshötel, haar stadhuis, haar monumentaal postkantoor, hare vele banken en handelshuizen, met haar botanischen tuin, die eene oppervlakte van meer dan 100 acres bedekt, waaraan een park grenst, dat het paleis van den Gouverneur omgeeft, staat in niets achter bij de groote steden der Oude Wereld. Electrische trams suizen door de straten; omnibussen, cabs, alle soorten vervoermiddelen maken het voor den voetganger, die de straat wil oversteken, noodzakelijk, volle aandacht aan zijne veiligheid te wijden. Overal is electrisch licht, eene pracht van uitstallingen voor de reusachtige winkelramen, eene drukte en beweging als in eene Europeesche groote stad. Zoo hier en daar komt nog het karakter van jeugd, van onvoltooidheid, aan den dag; zoo werd reeds van een paar gebouwen melding gemaakt, die nog niet afgewerkt zijn, althans in 1899 nog niet voltooid waren; zoo staat naast het reusachtige postkantoor van welks hoogen, overal in de stad zichtbaren toren door vlaggensignalen bekend wordt gemaakt, welke posten door de binnengeloopen schepen zijn aangebracht, een klein baksteenen huisje voor den telefoon- en den telegraafdienst! Naar het zuiden reiken de voorsteden van Melbourne tot aan het aan Port Phillip gelegen Brighton, dat nu ook al het karakter van voorstad draagt. Naar het westen is het al evenzoo met de belangrijke havenstad Williamstown. Rondom de ruime baai liggen tallooze dorpen, stadjes en zomerverblijven, die per trein of per stoomschip gemakkelijk te bereiken zijn. Bij den ingang ligt Sorrento, een stadje van villa's, tevens badplaats; aan eene westwaarts indringende zijbaai de stad Geelong (22000 i.), met veel handel en industrie, eene buiten- en eene binnenhaven.