is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekozen volksvertegenwoordiging. Voorloopig zetelt de Gouverneur-generaal in Sydney, terwijl het Bondsparlenient in Melbourne zetelt. Deze nieuwe regeling heeft voorloopig vooral het voordeel, dat geen beschermendeen beperkende bepalingen den handel van de koloniën onderling en met de buitenwereld meer belemmeren.

§. 70. Nieuw-Guinea, door de ondiepe Torresstraat van 't vastland gescheiden, het grootste eiland der Aarde (24 maal Nederland), het land der kroesharige Papoea's, is grootendeels met dichte bosschen bedekt, waarin schoone vogelsoorten (papegaaien, paradijsvogels) leven. In 't N. verheft zich, bij de Geelvinkbaai, het Arfakgebergte tot 2900 Al. Door het midden van het eiland loopt een, in 't binnenland nog onbekend hoogland, dat in 't W. in het Charles-Louis- of Sneeuwgebergte zelfs 5100 M. bereikt. In het oostelijke schiereiland bereikt de Owen Stanley eene hoogte van 4000 M. Op de zuidkust vormt de Flyrivier eene delta. De kusten zijn op vele plaatsen moerassig. De westhelft, tot 1410 OL., behoort aan Nederland, dat in den laatsten tijd in Manokwari op de noordkust, in Fak-Fak op de west- en in Merauke op de zuidkust een regeeringsambtenaar heeft gevestigd. Het ZO. behoort aan Engeland, het NO. (Keizer-Wil hel nis land) aan Duitschland. De nabijgelegen Bismarck-archipel staat onder Duitsch beschermheerschap, evenals een deel van de Salomonseilanden.

§ 71. Nieuw-Zeeland ligt op gelijke, maar tegengestelde breedte met Italië. Het bestaat uit twee eilanden, door de Cooksstraat van elkander gescheiden. Het Noord-eiland is zeer vulkanisch (vulkanen, geisers); de bekende sierlijke tufterrassen bij een der geisers aan de oevers van het Rotomahana (= Warm-watermeer) zijn vóór eenig jaren door eene vulkanische uitbarsting verwoest. Het Zuid-eiland heeft een hoog gebergte, de Zuidelijke Alpen geheeten, met den Cooksberg (3760 M.); de kust is in 't ZW. eene fjordkust. Een aanzienlijk deel van 't gebergte steekt boven de sneeuwgrens uit. De oostvoet wordt vergezeld door vele meren. Het klimaat is zeer gelijkmatig. Hoofdvoortbrengselen zijn: wol, Nieuwzeelandsch vlas, tarwe,