is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerst, wijn, huiden, hout, goud en kolen. Eene eigenaardige, uitstervende vogelsoort is de kiwi; de moa of dinornis is reeds uitgestorven. De inboorlingen, de Maori's, nemen, hoewel in 't geheel niet ontbloot van aanleg, sedert N.-Z. eene F.ngelsche kolonie is, in aantal af, de kolonisten nemen snel in aantal toe. De hoofdstad Wellington, evenals de haven Auck and, liggen op het Noord-eiland; Dunedin op het Zuid-eiland, ligt in de nabijheid der goudmijnen. Nieuw-Zeeland heeft reeds een vrij belangrijk spoorwegnet en veel scheepvaart.

§ 72. Oceanië. Onder den naam Oceanië verstaat men de vele archipels en kleine eilanden, die in den Grooten oceaan verspreid liggen en tot het vijfde werelddeel worden gerekend. Men onderscheidt hooge en lage eilanden. De eerste zijn behalve Nieuw-Caledonië, dat door de Franschen grootendeels als strafkolonie wordt gebruikt, meest van vulkanischen oorsprong. De lage eilanden zijn koraaleilanden. Men onderscheidt kustriffen, die onmiddellijk aan de kust verbonden zijn, barnereriffen, die een kanaal tusschen de kust en het rif openlaten, en atollen of lagune-riffen, wanneer een ring van riffen een bekken insluit.

De grootere, in de nabijheid van N.-Guinea gelegen eilanden worden door Papoea's bewoond; men vat zesamen onderden naam van Melanesië. De bewoners der andere eilanden, de Polynesiërs, behooren tot het Maleische ras; ook de Maoris behooren tot de Polynesiërs. Onder hen bestond, als onder vele Polynesische stammen, het gebruik van het tatoeeeren. Op sommige eilandengroepen hebben de Papoesche inboorlingen zich met Polynesische kolonisten vermengd, als op de Micronesische eilanden. De vangst van den cachelot en de aanwezigheid van guano op vele koraaleilanden lokten Europeesche zeevaarders aan; handelaars en zendelingen kwamen en zoo is de eilandenwereld van den Grooten oceaan betrekkelijk snel ontdekt. Hoewel op sommige eilanden het kannibalisme bestond zijn Europeesche beschaving en christendom betrekkelijk snel ingevoerd; maar de inboorlingen sterven uit. De meeste eilanden hebben een heerlijk klimaat. Bananen, kokospalmen en broodvruchtboomen zijn oorspronkelijk de belangrijkste planten en