is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwd. Zij hebben hun eigenaardig karakter in de eerste plaats te wijten aan het klimaat en wel aan de lage temperaturen. In de koude gewesten neemt de lengte van de dagen in den zomer en die van de nachten in den winter naar de polen sterk toe, totdat eindelijk aan de polen zelf de zomer uit een dag van een half jaar en de winter uit een' nacht van een halt jaar bestaat (de langdurige schemering buiten rekening gelaten). Dikke mist, veel sneeuw en stormen kenmerken de overgangsperiode. Des zomers bereikt de temperatuur op hooge breedten zelden meer dan 8°; des winters zijn temperaturen van 50° en nog lager niet zeldzaam. De lange nachten worden dikwijls verhelderd door het poollicht (noorder- en zuiderlicht).

Met uitzondering van een deel der Amerikaansche poolgewesten (de kuststreken van Groenland, Baffinsland), die dan ook onder de poollanden zich het verst tot op lagere breedten uitstrekken, zijn de poolstreken, voorzoover zij geen deel uitmaken van de groote vastlanden, nergens gedurende liet geheele jaar bewoond. (Eskimo'sen Deensche koloniën opGroenland.) De Samojeden, uit liet N. van Siberië verhuisd^naar de westkust van Nova-Zembla, leiden daar een kommerlijk leven, liet klimaat schijnt er slechter te zijn dan op Spitsbergen, hoewel dit veel noordelijker ligt. In Europa worden de poolgewesten door Lappen en Samojeden, in Azië door Samojeden, Toengoezen, Jakoeten enz. bewoond, meest rendierhoudende visschers- en jagersvolken. De poolstreken van Amerika s vastland hebben eëne zeer verspreid wonende bevolking van Eskimo s, die in vischvangst en robbenslag hun onderhoud vinden. Slechts enkele Russische koloniën zijn in Azië langs de groote rivieren tot in de eigenlijke poolgewesten doorgedrongen. Het raimyrschiereiland en de eilanden der Europeesch-Aziatische poolstreken (de door Willem Barentz in 1596 ontdekte eilandengroep van Spitsbergen, waar de Nederlanders een' tijdlang eene traankokerij hadden gevestigd, het eveneens door hem ontdekte 1 kleine Bereneiland, het dubbeleiland Nova-Zembla, het ir 1873 door eene Oostenrijksche expeditie ontdekte Frans-Jozetsland, de door Russen ontdekte Nieuwsiberische eilanden worden alleen tijdelijk door visschers en jagers bezocht.