is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Azië evenwel is gebleken eene geschikte „doorvaart" te bestaan. Mac Cluere vond na drie achtereenvolgende overwinteringen in het midden der negentiende eeuw de Noordwestelijke doorvaart, en Nordenskjöld, die het eerst den weg ten N. van Lui opa en Azië in één' tocht aflegde (1878/79), lag 10 maanden lang op deze Noordoostelijke „doorvaart" met zijn schip ingevroren. Verder spreekt men van eene Noordelijke doorvaart (langs de rij van straten, als het Noordwater, de Smith sont, het Kane bekken, het Kennedy kanaal etc), waarlangs men, van de Baffinsbaai uit, de noordpool heeft zoeken te bereiken.