is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeraar Snellius in '1 begin der i7l' eeuw de methode der triangulatie toe, die nog tegenwoordig wordt gevolgd. Hij mat en berekende den afstand van Leiden tot Zoeterwoude en nam deze lijn aan als basis van een driehoek, waaraan de ligging van den tophoek door meting van de basishoeken werd

gevonden. Hiermede werden weder andere driehoeken verbonden, en toen eindelijk een net van driehoeken van Alkmaar tot Bergen-op-Zooni was geconstrueerd, de hoeken waren gemeten en de lijnen berekend, alsook de hoek was gemeten, dien eene der driehoekszijden met den meridiaan van Leiden maakte, werd de lengte van den meridiaan NZ. berekend. Met behulp van het breed te verschil tusschen N. en Z. liet zich de lengte van een' breedtegraad berekenen.