is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schemering ontstaat, doordien de lichtstralen de hoogere gorde^van" 16^'beneden den horizon sneller doorlooper. dan

" , . • f„pr - 7ppr lane duurt het doorloopen van dezen

li£. - * «'»£ * • i ï.^rt diiiirt dat 7.11 in de streken mei

,i,, „,>,,u.|tnri,'i c gewesten Kon uuuu, 'j

bjdtcn langer aanhoud, en, da, m de poolgewekten den langen poolnacht aanmerkelijk verkoi

,;0 n C) dat leerde: de Aarde staat stil en de Maan, Mer curius' Venus, de Zon, Mars, jupiter en Satumus bewegen S om haar. Zon en Maan toch niet alleen, maar ook vijf reeds den Ouden bekende sterren onderscheiden zich van ^duizenden andere Terwijl de laatstbedoelde altijd eene vaste plaats ten opzichte van elkander innemen, daarom wonderizj, vaste i >ton hliiven de schijnbaar zooveel grooteie Zon Sc N, de Se sterren ten achteren. De vijf sterren bovengenoemd onderscheiden zich niet zooveel in grootte maar !„d, ctor eeniRe andere eigenschappen, en wel met he mms door onregelmatigheden in hare loop; nu eens verplaatsen S van rechts „aar links, als Zon en Maan, dan weer van links naar rechts, tusschenbeide ook perioden van s^ s an vertoonende. Men noemde ze daarom dwaalsterren of planeten Coppernicus stelde de Zon inplaats van de Aarde in het middelpunt van het stelsel. Alle planeten, waaronder ook de Aarde deze laatste de Maan in hare beweging om de Zon medevoerende, bewegen zich volgens hem om de Zom A . de geringe grootte van onze planeet, vergeleken met de Zon, zou