is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De isöthermenkaart voor Juli vertoont den gordel van de grootste warmte voor een zeer groot deel op het noordelijk halfrond. De streken met de grootste warmte (meer dan 35') liggen in Noord-Afrika (Sahara), Arabic, Pandsjaab, Mesopotamië en liet westelijke hoogland (zuidhelft) van Noord-Ainerika. De isothermen van het zuidelijk halfrond (gemiddelde breedten) maken ook nu slechts kleine bochten; die op het noordelijk halfrond maken bochten (minder sterk!) als de Januari-isothermen, doch in tegengestelden zin: des zomers zijn dus de continenten op gemiddelde breedten warmer dan de onder dezelfde parallellen gelegen deelen der oceanen.

§ ïö. Warmtegordels. De geographische breedte alleen bepaalt niet den warmtegraad. De keerkringen en de poolcirkels kunnen derhalve niet de grenzen der luchtstreken of warmtegordels zijn. Zóó begrensd, zou men ze met meer recht verlichtingsgordels kunnen heeten. In de plaats van de breedtecirkels van 231/2 661/2° neemt men liever als grenzen der warmtegordels de jaarisotherm van 20° en de 10 isotherm van de warmste maand. De jaarisotherm van 20° toch valt ongeveer samen met de grens der palmen, die zoo bij uitstek kenmerkend zijn voor de warme luchtstreken. De io° isotherm van de warmste maand is geschikt te worden aangenomen als grens tusschen koude en gematigde zone, omdat deze vrijwel de grens vormt van de bosschen en den korenbouw, beide zoo bijzonder kenmerkend voor de gematigde luchtstreek.

b. LUCHTDRUK EN WINDEN.

§17. Ter Herinneringen ter voorbereiding. Wanneer men van de oppervlakte der Aarde zich in de richting naar boven beweegt, in eene luchtballon of door een'berg te beklimmen, dan ziet men het kwik in den barometer dalen: de luchtdruk neemt af op grootere hoogte boven den zeespiegel. Was deze overal op gelijke hoogte boven het zeeniveau even groot, lagen de vlakken van gelijken druk dus alle concentrisch om de Aarde, dan zou in den dampkring volkomen evenwicht heerschen. Veronderstellen we, dat ergens op Aarde, in a, de lucht sterker