is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoven den Atlantischen oceaan ten N. van den noorderkeerkring, waarbij een derde gebied aansluit boven de Vereenigde Staten van Amerika en verder westwaarts boven een deel van den Grooten oceaan. Deze gebieden van zeer hoogen druk liggen in een gemeenschappelijke!! gordel van hoogen druk (meer dan 760 111M.), die het geheele noordelijke halfrond omgeeft. De noordelijke rand van dezen gordel is boven den noordelijken Atlantischen oceaan ingedrukt door een groot mininiuingebied, waarvan liet centrum bij IJsland ligt en dat zich met eene tong ver naar het NO. uitstrekt boven de bedding van den Golfstroom. Boven de noordhelft van den in 't N. bijna gesloten Grooten oceaan ligt eveneens een minimum, maar ten N. hiervan reiken de maxima van Noord-Azië en Noord-Amerika elkaar de hand. Op het zuidelijk halfrond, dat nu zomer heeft, liggen boven de oceanen drie centra van hoogen luchtdruk, iets ten Z. van den zuiderkeerkring: een boven den Grooten oceaan ten W. van Zuid-Amerika, een boven den Atlantischen oceaan tusschen Zuid-Amerika en Zuid-Afrika en een boven den Indischen oceaan teil ZW. van Australië. Deze maxima liggen in een niet geheel doorloopenden gordel van boven 760 niM. luchtdruk. De oosthelft van Zuid-Amerika en die van Australië doorbreken dezen gordel; de oosthelft van Zuid-Afrika, dat niet zoo ver naar 't Z. steekt, brengt het niet verder dan tot eene sterke versmalling van den maximumgordel. De aequatoriale gordel heeft lagen luchtdruk en is het breedst op liet zuidelijk halfrond. Hij verbreedt zich boven de drie vastlanden, en heeft centra van lagen druk vooral boven Zuid-Afrika en Australië. De Zuidpoolgewesten hebben, voorzoover bekend, lagen luchtdruk.

In Juli zijn de maximum-gebieden van den Noordatlantischen oceaan en ten W. van de Vereenigde Staten gebleven, maar zij reiken wat noordelijker. Boven Azië ligt daarentegen een groot en diep minimumgebied, en verder hebben Azië, Oost- en Noord-Europa, de Sahara en noordelijk Noord-Amerika, alsook de westelijke hooglanden van dit vastland, lagen druk. De aequatoriale gordel van lagen druk ligt grootendeels op het noordelijk halfrond en in den Atlantischen oceaan rijst in dien gordel de luchtdruk zelfs iets boven 760. Hel minimum boven