is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stroom tegen een gebergte wordt opgestuwd. Landen in de nabijheid der zee, wanneer de wind althans niet aflandig is, hebben over 't algemeen eene sterkere bewolking dan het binnenland. Ook winden van de landzijde komende, als ze naar koelere streken waaien, bevorderen de bewolking. Eene bewolkte lucht belemmert de uitstraling van warmte, eene heldere lucht bevordert ze nachtvorsten in 't voorjaar bij heldere lucht; koude nachten naast heete dagen in steppen en woestijnen, waar de lucht meestal weinig bewolkt is.

L)e meerdere of mindere kans op regen hangt niet af van de absolute, maar van de relatieve vochtigheid der lucht.

Onder jaarlijksche regen hoeveelheid van eene plaats verstaat men de dikte der waterlaag, die in de tijdruimte van een jaar de aardoppervlakte daar ter plaatse zou bedekken, wanneer alle neerslag (gesmolten, voorzoover die in vasten toestand mocht zijn gevallen) op de aardoppervlakte was blijven staan. Voor de zeer uiteenloopende jaarlijksche regenhoeveelheden op Aarde zie men de tabel achter in dit boek.

Opstijgende of opgedreven lucht geeft veel kans op regen. Vandaar dat de windzijde der gebergten veel regen ontvangt. Langs de lijzijde van een gebergte daalt de lucht neder; vandaar hier minder, soms zelfs weinig regen. Vergel. de west- met de oostzijde van Groot-Hrittannië, van Skandinavië, van den Oeral; van de Zuidamerikaansche Andes, waar in de passaatzone de oostzijde, ten Z. daarvan, in de streek der westenwinden, de westhelling regenrijk is: vergelijk de regenhoeveelheden van Copiapo, Serena, Valparaïso, Valdivia met elkaar! Zie de tabel voor de hoeveelheid regen achter in dtt boek! Vlakten, door gebergten ingesloten, zijn arm aan regen. (Achteraziatisch hoogland, hoogland Iran, Groote Hongaarsche laagvlakte, Westamerikaansche hoogvlakte.) De centra van cyklonale gebieden, waar de lucht opstijgt, hebben regen. Vandaar dat lage barometerstand dikwijls met regen gepaard gaat. Eigenlijk is de aequatoriale windstiltengordel een in ééne richting uitgestrekt centrum van een cyklonaal gebied; 't ls dan ook een gebied van sterke bewolking en overvloedige regens. Hierbij nog deze opmerking: de warmte, die vrij wordt bij de condensatie van