is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de winter- en zomertemperaturen matigt en meer neerslag brengt.

6. Chineesch-Japansche provincie. Op het vastland betrekkelijk koude winters en periodieke regens; in Japan dezelfde eigenschappen maar in minder strenge mate.

7. Provincie van het Aziatische hoogland. Omsloten door gebergten: zeer droog. De winterkoude sterker dan anders 't geval zou zijn door de hoogte boven den zeespiegel; de zomerwarmte verhoogd door de ligging in 't midden van het vastland. Aanzienlijke dagelijksche temperatuursverschillen.

8. Aral-provincie. Droog laagland. Het maximum van neerslag in 't N. des zomers, in 't Z. des winters. In Turkestan strenge winters en zeer heete zomers.

q. In dus-provincie. Droog en heet laagland. 10. Middellandsche zee-provincie. Subtropisch. Winterregens. Zacht klimaat, behalve in de hooglanden binnen in 't land. De sterke geledigen in vertikalen en horizontalen zin doen echter allerlei ongelijkheden ontstaan.

n. Sahara-provincie, zich uitstrekkende tot Mesopotamië. Waarschijnlijk het droogste gebied der Aarde. Groote dagehjksche temperatuursverschillen.

12. Provincie van tropisch Afrika. Hooge temperaturen in de lage kuststreken; in 't hoogere binnenland minder groote hitte. Tropische regens, afnemend naar het W.

13. Kalahari-provincie, het regenarme gebied van Zuid-

Afrika.

14. Kaap-provincie. Subtropisch klimaat met winterregens. 15 Oostindisch-Australische moesonprovincie. Periodieke moesonregens. De jaarlijksche temperatuursverschillen meest minder groot dan de dagelijksche.

16. Middelaustralische provincie. Sterk uiteenloopende uitersten van temperatuur. Droogte, onregelmatig afgewisseld door zeldzame regenbuien.

17. ZW. Australische provincie. Subtropisch.

18. O.-Australische provincie. Tamelijk overvloedige en gelijkmatige neerslag. Matige temperatuursverschillen.

iq. Nieuw-Zeeland-provincie. Mild klimaat; tamelijk gelijkmatige regen.