is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(naar 't gouvernement Perm in Rusland) formatie. De planten zijn het sterkst ontwikkeld in de steenkolenformatie en behooren bijna uitsluitend tot de kryptogamen. De zoogdieren en vogels ontbreken geheel; reptielen en aniphibiën zijn aanwezig, maar slechts in een klein aantal vormen; de visschen zijn de eenige gewervelde dieren, die in vrij groot aantal vormen voorkomen. De hoofdrol spelen de ongewervelde dieren, en wel in 't bijzonder de coelenteraten (maagzakdieren), echinodermen (stekelhuidigen), de arthropoden (gelede dieren) en de mollusken of weekdieren. De flora en de fauna gedurende het primaire tijdvak onderscheiden zich dus sterk van de tegenwoordige. Vele fossielen van dit tijdvak kunnen moeilijk tot tegenwoordige orden en familiën worden gebracht, terwijl de soorten alle verschillen van de tegewoordige.

De gesteenten, die in het primaire tijdvak werden gevormd, bestaan hoofdzakelijk uit klastische sedimentgesteenten, die door vervorming der oudere gesteenten zijn ontstaan. Bovendien treffen we vele gesteenten van plantaardigen en dierlijken oorsprong aan, en hebben zich menigmaal eruptieve gesteenten een' weg gebaand door de bestaande lagen, waardoor deze hare horizontale ligging niet altijd bleven bewaren. Grauwacke, lei-, zand- en kalksteen en conglomeraten zijn de voornaamste gesteenten van de palaezoïsche groep. (Grauwacke-gesteenten zijn fijnkorrelige, zandige leigesteenten met een groot kiezelgehalte. Door hunne korrelige structuur naderen zij de zandgesteenten.)

De silurische formatie bevat veel goudhoudende kwartsaders. De oude goudbergwerken van Wales, de goudwasscherijen van den Oeral, de Australische goudvelden worden in silurisch terrein gevonden. Ook vindt men er veel ijzer-, verder koper-, lood- en zinkertsen. Zilver wordt in silurische gesteenten aangetroffen, o. a. in den Harz en in Boliemen, nl. bij St-Andreasberg en Przibram. De kwikzilvermijnen van Almaden (Spanje) liggen in silurische gesteenten. Vele leigesteenten van de silurische formatie worden als wetsteenen gebruikt.

Ook de devonische gesteenten zijn rijk aan ertsen: zilver-, lood-, zink- en ijzerertsen.

De steenkolenformatie wordt gekenmerkt door soms reus-