is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende in het kanton Unterwalden, niet ver van Engelberg, geeft voorbeelden van gebogen lagen, van welke sommige

rechtop staan en door verweering voor een aanzienlijk deel zijn

verdwenen. _ ,

§ 3Q. Atmosferische invloeden. Hieronder moeten hoofdzakelijk worden verstaan: de onmiddellijke werking der insolatie; de mechanische werkingen van het in de aardkorst en in de rotskloven bevriezend water; de grootendeels chemische werkingen van water en lucht op en in den rotsbodem, die men onder den naam van verweering samenvat, en de mechanische werking van den wind op de aardoppervlakte.

De sterke insolatie doet in de warme, plantenlooze gewesten, dus in de woestijnen, het meest haren invloed gelden; het eigenaardige karakter der kiezelwoestijn, die uit de rotswoestijn, de Hammada in de Sahara, is ontstaan, wordt er aan toegeschreven. Van grooter belang is de mechanische werking van liet in de rotsspleten gedrongen, daar bevriezend water. (1 c\V> water van o° wordt bij bevriezing 1.09 cM-ijs). 1 let sterkst is deze werking in de landen met een gematigd klimaat en in de hooggebergten, waar de temperaturen gedurende langeren tijd zich bij afwisseling beneden en boven het vriespunt bewegen. Aan deze werking zijn hoofdzakelijk toe te schrijven de woeste vormen van de toppen en hellingen in het

hooggebergte. • c . ,

De verandering in een gesteente, waar atmosferische werkingen langen tijd toegang hebben, vat men samen onder den naam verweering. De grootste rol speelt in dezen het water, gedeeltelijk ook als drager van koolzuur e. a. De verweering