is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Theiss, Steppen die van zuidelijk Rusland en westelijk Siberië. De Russische naam Steppe is de algemeene benaming geworden van alle graslanden in droge streken. De periode van den plantengroei hangt hier af van den regentijd.

De venen met hun waterhoudenden bruinzwarten bodem zijn onder de landschapstypen zeker wel het treurigste. Op hooge breedten treft men de Mossteppen of Toendra's aan.

De planten looze vlakten zijn beperkt tot de woestijnen en woestijnachtige steppen in de meer centrale deelen der continenten.

Heuvelland is meestal ontstaan door ongelijkmatige ophooping. Dikwijls heeft daarbij medegewerkt de wind, waardoor een zandige bodem een duinlandschap kan worden. Men onderscheidt zeeduinen en land du in en, of, zooals de laatste bij ons dikwijls worden geheeten, zandstuivingen. De richting deieerste wordt bepaald door die der kustlijn, die der laatste door de windrichting.

Landduinen vindt men vooral in de Sahara (o. a. de Erg- of

van Noord-Duitschland en Nederland. De zeeduinen komen op vlakke kusten voor. Kleine kuststroompjes worden door den duinengordel der kust dikwijls bemoeilijkt in hunne afstrooming,

Het hekken van Ivrea.

Aregstreken, in el Dzjoef, in de Libysche woestijn), in centraal Arabië, in Turkestan, het Tari ni bekken, de Gobi, in Iran, in de centrale deelen van Australië, in de Kalahari, in de Ataeamawoestijn, inArgentina, en in Europa in de Kaspische steppen en de Hongaarsclie vlakte en verder over kleinere oppervlakten, o. a. in de diluviale zandstreken